ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم

ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم

باز آ که درد هجران بی تو دوا ندارد

فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته

از بس که ناله کردم آهم صدا ندارد

 
نسخه چاپی