ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا

بالا گرفته‌ایم برایت دو دست را

ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا

فهمیده‌ایم با همه دنیا غریبه ‌ای

دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا
نسخه چاپی