درک پر زدنت را زمان نداشت

بعد از عروج روح تو روح قصیده ها

جز رنگ آه نای سخن بر زبان نداشت

یک لحظه نبض ثانیه ها بی صدا طپید

زیرا که درک پر زدنت را زمان نداشت

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد
نسخه چاپی