سر تا به قدم محنت و اندوه و ملالیم

سر تا به قدم محنت و اندوه و ملالیم

باید که بسوزیم و بگرییم و بنالیم

هر صبح فراق تو به ما شام بلا بود

ایام غمت بر همه ی ایام بلا بود

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد
نسخه چاپی