زنده‌‌ تر از تو کسی نیست چرا‌ گریه کنیم

زنده‌‌ تر از تو کسی نیست چرا‌ گریه کنیم

مرگمان‌ باد و مباد آنکه تو را ‌گریه کنیم

هفت پشت عطش از نام زلالت لرزید

ما که باشیم که در سوگ شما‌ گریه کنیم

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد
نسخه چاپی