گفتند که خورشیدتان از آسمان کم شد

گفتند که خورشیدتان از آسمان کم شد

آن صبح تلخی که خبر آمد محرم شد

آن صبح تلخی که گلوها صوت قرآن داشت

در کوچه ها ظهر محرم ها مجسم شد

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد
نسخه چاپی