سالگرد غروب خورشید است

باز هم گر غمی به دل داریم

سالگرد غروب خورشید است

آفتابی که پرتو مهرش

چلچراغی ز نور توحید است

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد
نسخه چاپی