تاب وداع روی تو پیر و جوان نداشت

روزی که جسم تو ز سر دست ها گذشت

در خاطرات عشق نظیرش جهان نداشت

جسمت به زیر سایه و مردم به گرد تو

تاب وداع روی تو پیر و جوان نداشت

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد
نسخه چاپی