بازی اتومبیل رانی Burnout

بازی زیبای Burnout یکی از بهترین بازی های ماشین سواری در نوع خود می باشد. هدف در این بازی از بین بردن ماشینهای حریف به هر طریقی که می شود به عنوان مثال: با ضربه زدن به دشمن و منحرف کردن دشمن از مسیرمسابقه. امیدوارم از این بازی نهایت لذت را ببرید.
بازی اتومبیل رانی Burnout

بازی اتومبیل رانی Burnout

بازی زیبای Burnout یکی از بهترین بازی های ماشین سواری در نوع خود می باشد. هدف در این بازی از بین بردن ماشینهای حریف به هر طریقی که می شود به عنوان مثال: با ضربه زدن به دشمن و منحرف کردن دشمن از مسیرمسابقه. امیدوارم از این بازی نهایت لذت را ببرید.
 
بازی اتومبیل رانی Burnoutنسخه چاپی