توبه و استغفار
عنوان زمان
جوانی که مقرب شد 00:08:45
تا جوانی گناه نکن 00:05:56
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی - قلب (یاد مرگ و استغفار) 29:57
چرا توبه لوتی ها، قبول میشه؟ 00:02:50
حجت الاسلام حاج علی اکبری- توبه 00:22:58
حجت الاسلام حاج علی اکبری- توبه 1 00:30:04
حجت الاسلام حاج علی اکبری- توبه 2 00:30:00
حجت الاسلام حاج علی اکبری- توبه 3 00:30:01
آیت الله میرباقری - اهمیت استغفار در شب های قدر 00:07:00
حجت الاسلام پناهیان -توبه یعنی طلب معجزه از خدواند 00:07:00
چرا استغفار می کنیم؟ (تصویری) 00:05:05
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی- شرح حکمت ۱۳۰ نهج البلاغه- بخش دوم 00:52:00
خدایا! حالم خوب نیست! (کلیپ تصویری) 4:36
ججت الاسلام دارینی - معنای توبه چیه و چطور میتونیم توبه کنیم ؟ 04:23
چرا کم استغفار می‌کنیم؟! (کلیپ تصویری) 2:48
استاد مرتضی مخملباف- توبه و معنای لغوی و اصطلاحی آن-جلسه 78 58:10
استاد مرتضی مخملباف- اقسام توبه و شرایط آن-جلسه 79 56:38
استاد مرتضی مخملباف- شرایط توبه - جلسه 80 57:20
استاد مرتضی مخملباف- مراحل توبه – چگونه توبه کنیم؟ -جلسه 81 58:25
استاد مرتضی مخملباف- استغفار، امان الهی در بین مردم-جلسه 82 56:37