درس هایی از قرآن
عنوان زمان
دانلود درس هایی از قرآن 5 مهر 97 با موضوع برکت در بهره گیری از اموال و امکانات 26:10
دانلود درس هایی از قرآن 29 شهریور 97 با موضوع شیوه های نهی از منکر - جلسه دوم 29:51
دانلود درس هایی از قرآن 22 شهریور 97 با موضوع شیوه های نهی از منکر - جلسه اول 31:23
دانلود درس هایی از قرآن 15 شهریور 97 با موضوع جایگاه عزاداری در فرهنگ دینی 30:37
دانلود درس هایی از قرآن 8 شهریور 97 با موضوع خطبه رسول خدا در غدیر خم 33:32
دانلود درس هایی از قرآن 1 شهریور 97 با موضوع لزوم نظارت و حسابرسی در کارها (جلسه دوم) 29:02
دانلود درس هایی از قرآن 25 مرداد 97 با موضوع لزوم نظارت و حسابرسی در کارها (جلسه اول) 31:19
دانلود درس هایی از قرآن 18 مرداد 97 با موضوع یاد خدا، آرامش دلها 29:30
دانلود درس هایی از قرآن 11 مرداد 97 با موضوع عوامل آرامش در زندگی 31:25
دانلود درس هایی از قرآن 4 مرداد 97 با موضوع آشکار شدن حق و باطل در دنیا 28:20
دانلود درس هایی از قرآن 28 تیر 97 با موضوع پناهگاه مومن در سختی ها 32:14
دانلود درس هایی از قرآن 21 تیر 97 با موضوع راه استجابت دعا 27:05
دانلود درس هایی از قرآن 14 تیر 97 با موضوع انواع خدمات معنوی در فرهنگ دینی 30:05
دانلود درس هایی از قرآن 7 تیر 97 با موضوع خدمت خالصانه به همه مردم 30:47
دانلود درس هایی از قرآن 31 خرداد 97 با موضوع راه سعادت و دوری از خسارت 29:11
دانلود درس هایی از قرآن 24 خرداد 97 با موضوع زکات در همه نعمت ها 33:10
دانلود درس هایی از قرآن 23 خرداد 97 با موضوع خداحافظی امام سجاد (ع) با ماه رمضان 30:42
دانلود درس هایی از قرآن 22 خرداد 97 با موضوع ویژگی های قلب انسان در قرآن - جلسه سوم 24:26
دانلود درس هایی از قرآن 21 خرداد 97 با موضوع ویژگی های قلب انسان در قرآن - جلسه دوم 32:13
دانلود درس هایی از قرآن 20 خرداد 97 با موضوع ویژگی های قلب انسان در قرآن - جلسه اول 28:44