میلاد حضرت عباس علیه السلام
عنوان زمان
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - ساقی می بده که مرا (مدح) - رعنایی و سیب سرخی 00:13:21
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - خوشبختی یعنی خدا مراقب دلت باشه (شور) - رعنایی و سیب سرخی 00:04:40
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 -شب تولد بارون (سرود جدید) - رعنایی 00:02:46
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دم جانانه ام پیوسته (سرود جدید) - رعنایی 00:04:21
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - یا حسین یا مولانا (سرود جدید) 00:17:10
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دل و دین و عقل و هوشم (سرود جدید) 00:05:34
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 -به دستت کرامتت (مدح) 00:12:23
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - اربابمه اون که (سرود جدید) 00:05:00
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - شاه شمشاد قدان (سرود جدید) 00:04:03
حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - امشب شب رحمته (سرود جدید) 00:09:04
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - چشمان علی باده ی در خم به به (مدح) 00:02:48
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - من به داشتن آقایی مثل تو می بالم (سرود جدید) 00:05:38
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دیدن صورت ماه تو چه دیدن دارد (مدح) 00:06:40
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - قمر بنی هاشم شاه علقمه (شور جدید) 00:06:18
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - ذخر الحسین نور دوعین (شور جدید) 00:04:54
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دل و دلبر اومده سایه ی رو سر اومده (سرود جدید) 00:06:05
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - به نام بانی شور و اشک و گریه (شور جدید) 00:01:43
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - رب الاربابه گوهر نابه (سرود جدید) 00:05:47
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - بر پا شده هر جا مهمونی ارباب (سرود جدید) 00:10:59
مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دیگه شب غصه هامون به سر اومده (سرود جدید) 00:10:45