شهادت حضرت امام علی علیه السلام
عنوان زمان
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- همه گفتن از دلیری و شجاعت علی 00:05:58
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- علی علی علی نظرت حق 00:03:49
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- توام تنهام گذاشتی رفتی بابا 00:04:04
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- تا دم خونه صف کشیدن 00:03:55
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- شه خوبان مرد مردان حیدر کراری 00:03:21
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- مولی الموحدین حیدر 00:05:07
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- به علی دستامو ول نکن 00:05:44
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- دیوونه حیدرمو می دونن علی مولامه 00:04:26
امیر برومند- گلچین رمضان ۱۳۹۷- وقت سحر با حال غم 00:04:04
حسن عطایی - گلچین رمضان۱۳۹۷-دروازه خیبر رو با یک می گیره 00:03:36
حسن عطایی - گلچین رمضان۱۳۹۷-این شبا شب آخرته بابا 00:04:47
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -کتکم نزن بی حیا برو (شور جدید روضه ای) 00:06:08
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -دست خیره تو دستمو می گیره (شور جدید) 00:07:30
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -میگن بهم قبول داری تو این حرفو (شور جدید) 00:03:25
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -علی مولای قنبری (شور جدید) 00:04:42
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -من زیر این بیرقه که یه نوکر میشم (شور جدید) 00:04:40
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -ربنا ثبت اقدامنا فی ارض کربلا (شور جدید) 00:02:07
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -ریزه خور شاه نجفم غرق شورم (واحد جدید) 00:03:25
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -علی ذکر اعزمه ذکر علی رو عشقه (واحد جدید) 00:02:40
حاج مهدی رعنایی-ظهر شهادت امام علی (ع)1397 -لحظه ی آخر شده نزدیکه سی سال (واحد جدید) 00:09:16