مسائل اجتماعی
عنوان زمان
افشاگری بی سابقه علیه رییس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات!!! 07:10
حجت الاسلام حاج علی اکبری- قاعده طلایی در روابط اجتماعی 00:24:18
دکتر افروز - قرآن ، عترت و سلامت اجتماعی (تصویری) 22:13
دکتر افروز - قرآن ، عترت و سلامت اجتماعی (صوتی) 22:13
حجت الاسلام پناهیان - برنامه ثریا - رويش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی (تصویری) 58:33
حجت الاسلام پناهیان - برنامه ثریا - رويش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی (صوتی) 56:26
نظر دکتر حسن عباسی درباره تلگرام و شبکه های اجتماعی موبایل 5:33
آیت الله مهدوی کنی - مقام و عزت اجتماعی (مجموعه برنامه کیمیا پیرامون اخلاق) تصویری 19:33
آیت الله مهدوی کنی - مقام و عزت اجتماعی (مجموعه برنامه کیمیا پیرامون اخلاق) صوتی 19:34
حجة الاسلام طباطبائی-عوامل ایجاد تحول در فرد و اجتماع (تصویری) 28:34
حجة الاسلام طباطبائی-عوامل ایجاد تحول در فرد و اجتماع (صوتی) 28:34
شب آسمانی با موضوع: تذکرهای اجتماعی با حضور کارشناسان: حجة الاسلام دکتر محمد صابر جعفری و دکتر مجید صفاری نیا 20-08-1391-صوتی 01:11:21
شب آسمانی با موضوع: تذکرهای اجتماعی با حضور کارشناسان: دکتر محمد اورکی و حجة الاسلام دکتر محمد صابر جعفری 13-08-1391-صوتی 01:11:12
سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع فیس بوک: خط مقدم (تصویری) 16:53
سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع فیس بوک: خط مقدم (صوتی) 16:53
سوپر پارادایم اومانیسم 1:34:28
کاداستر را از دولت مطالبه کنید !!! 9:35
قلب ها برای که می تپد ؟ 1:43:53
پارادایم های حاکم بر جهان 1:43:22
فمنیسم 1:47:58