مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی - نجات از دست شیطان 13:05 حجت الاسلام فاطمی نیا - شیطان محبت اهلبیت علیهم السلام 55:40 برنامه عصر با حضور آقای دکتر مجید شاه حسینی با موضوع شروع عصر ترانس مدرن در اروپا و اعتراف علنی به شیطان پرستی (1396/04/17 - تصویری) 45:07 برنامه عصر با حضور آقای دکتر مجید شاه حسینی با موضوع شروع عصر ترانس مدرن در اروپا و اعتراف علنی به شیطان پرستی (1396/04/17 - صوتی) 45:07 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و ششم 47:34 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و پنجم 44:26 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و چهارم 48:41 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و سوم 44:26 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و سوم 36:46 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و دوم 51:33 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شست و یکم 35:13 حجت الاسلام صدیقی - درس اخلاق - کنترل ورودی های شیطان و پاکسازی درون - جلسه شستم 48:05 آیت الله مصباح یزدی - راه های تاثیر گذاری شیطان - صوتی 25:45 آیت الله مصباح یزدی - راه های تاثیر گذاری شیطان - تصویری 25:45 آیت الله مصباح یزدی - شیطان چگونه در انسان اثر میگذارد؟ - تصویری 27:50 آیت الله مصباح یزدی - شیطان چگونه در انسان اثر میگذارد؟ - صوتی 27:50 آیت الله مصباح یزدی - چگونه انسان به انحراف کشیده میشه ؟ - تصویری 31:02 آیت الله مصباح یزدی - چگونه انسان به انحراف کشیده میشه ؟ - صوتی 31:02 رهبر معظم انقلاب - تقابل تقوا و شیطان 05:07 آیت الله ناصری - شیطان و نفس اماره از دیدگاه قرآن و روایات (تصویری) 27:31