دانلود درس هایی از قرآن 26 بهمن ماه 96 با موضوع شناخت ظرفیت های انسان 30:58 آیت الله حسینی بوشهری - حیات معنوی انسان 43:36 دانلود درس هایی از قرآن 27 مهر ماه 96 با موضوع شناخت ظرفیت گسترده انسان 30:07 ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ =۱ (کلیپ تصویری) 3:33 آیت الله خاتمی - تفکیک انسان های ارزشی و غیر ارزشی از نگاه قرآن (تصویری) 57:49 آیت الله خاتمی - تفکیک انسان های ارزشی و غیر ارزشی از نگاه قرآن (صوتی) 57:49 حجت الاسلام صدیقی - فکر راه اصلاح نفس انسان - تصویری 30:04 حجت الاسلام صدیقی - فکر راه اصلاح نفس انسان - صوتی 30:04 آیت الله مصباح یزدی - عوامل سقوط انسان (تصویری) 25:38 آیت الله مصباح یزدی - عوامل سقوط انسان (صوتی) 25:38 آیت الله مصباح یزدی - شرح حدیث معراج (جلسه بیست و ششم) معرفت انسان به خدا - تصویری 32:23 آیت الله مصباح یزدی - شرح حدیث معراج (جلسه بیست و ششم) معرفت انسان به خدا - صوتی 32:23 استاد مرتضی خاتمی - فرشتگانی برای حفظ جان انسان 03:15 حجت الاسلام دکتر احمد عابدی - انسان سالم - جلسه 1 15:19 حجت الاسلام دکتر احمد عابدی - انسان سالم - جلسه 2 21:07 حجت الاسلام دکتر احمد عابدی - انسان سالم - جلسه3 12:13 حجت الاسلام دکتر احمد عابدی - انسان سالم - جلسه4 13:09 حجت الاسلام دکتر احمد عابدی - انسان سالم - جلسه 5 17:13 حجت الاسلام دکتر احمد عابدی - انسان سالم - جلسه 6 24:10 مرحوم آیت الله مشکینی-سفر معنوی انسان-صوتی 03:19