زندگی در دنیا آزمونی همراه با شر و خیر!

زندگی در دنیا آزمونی همراه با شر و خیر! دنیا جایگاهی برای آزمایش و امتحان است و این امتحانات الهی همگی برای پرورش و رسیدن به کمال ماست و پس از پایان امتحان و کسب تکامل لازم به جایگاه اصلى خود که سراى آخرت است خواهیم رفت. ادامه ...

حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه هفتم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:02:48 حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه ششم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:04:18 حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه پنجم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:02:59 حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه چهارم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 00:59:02 حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه سوم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 00:59:31 حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه دوم (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 01:04:43 حجت الاسلام انصاریان - خیر وشر - جلسه اول (دهه سوم صفر 1394 - یزد - هیئت خادمین شهدای گمنام میدان امیرچخماق یزد ) 00:51:58 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه نهم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 46:45 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه هشتم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 31:53 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه هفتم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 55:26 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه ششم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 55:10 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه پنجم (دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 49:37 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه چهارم(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 54:25 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه سوم(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 50:57 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه دوم(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 30:26 حجت الاسلام انصاریان - خیر و شر - جلسه اول(دهه سوم محرم 1394 - تهران-هیئت سجادیه نازی آباد ) 42:23 حجت الاسلام انصاریان-خیر و شر (تصویری) 29:24 حجت الاسلام انصاریان-خیر و شر (صوتی) 29:24 حجة الاسلام فرحزاد-خیر دنیا و آخرت در بیان معصومین (خیمه گاه حسینی کربلا-تصویری) 25:53 حجة الاسلام فرحزاد-خیر دنیا و آخرت در بیان معصومین (خیمه گاه حسینی کربلا-صوتی) 25:23