حاج محمود کریمی - صورت زیبای او سوره نون و قلم 00:06:55 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - ساقی می بده که مرا (مدح) - رعنایی و سیب سرخی 00:13:21 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 -ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده (سرود جدید) 00:05:49 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - خوشبختی یعنی خدا مراقب دلت باشه (شور) - رعنایی و سیب سرخی 00:04:40 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 -شب تولد بارون (سرود جدید) - رعنایی 00:02:46 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دم جانانه ام پیوسته (سرود جدید) - رعنایی 00:04:21 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - یا حسین یا مولانا (سرود جدید) 00:17:10 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 -به دستت کرامتت (مدح) 00:12:23 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دل و دین و عقل و هوشم (سرود جدید) 00:05:34 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - اربابمه اون که (سرود جدید) 00:05:00 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - شاه شمشاد قدان (سرود جدید) 00:04:03 حاج حسین سیب سرخی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - امشب شب رحمته (سرود جدید) 00:09:04 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - چشمان علی باده ی در خم به به (مدح) 00:02:48 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - من به داشتن آقایی مثل تو می بالم (سرود جدید) 00:05:38 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دیدن صورت ماه تو چه دیدن دارد (مدح) 00:06:40 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - قمر بنی هاشم شاه علقمه (شور جدید) 00:06:18 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - ذخر الحسین نور دوعین (شور جدید) 00:04:54 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - دل و دلبر اومده سایه ی رو سر اومده (سرود جدید) 00:06:05 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - به نام بانی شور و اشک و گریه (شور جدید) 00:01:43 مهدی رعنایی - میلاد سرداران کربلا سال 1397 - رب الاربابه گوهر نابه (سرود جدید) 00:05:47