عضویت العربیة English
امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید. الکافی: ج۲ ص۲۰۰ ح۴
حاج میثم مطیعی - شهادت امام صادق (ع)1397-قبری یقاوم، عن قبرِ فاطم (واحد عربی جدید) 00:05:30 حاج میثم مطیعی - شهادت امام صادق (ع)1397-من از تو دارم دین و مذهب را (واحد فارسی و عربی) 00:10:48 حاج میثم مطیعی - شهادت امام صادق (ع)1397-یتامى جعفرْ إنَّا یتامى (زمینه عربی جدید) 00:03:31 حاج میثم مطیعی - شهادت امام صادق (ع)1397-آقاجان، امام صادق ما (زمینه فارسی و عربی جدید) 00:09:49 حاج میثم مطیعی - شهادت امام صادق (ع)1397-بار دیگر خانه ای میهمان آتش است (روضه) 00:19:31 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 - لطف که کرده ای تو به دنیا (مدح) 00:11:00 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 - یا حسین غریب مادر (شور) 00:02:10 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 - پناه حرم یه مادری داره به روی صورتش میزنه (شور روضه ای) 00:08:01 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 - حسین تموم آسمون گرفته (شور جدید) 00:10:52 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 - السلام ای شاه بی کفن ارباب (شور جدید) 00:06:49 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -روح و ریحان منی آقا (شور جدید) 00:04:18 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -قرارم ، نگارم ، چه خوبه با تو آقا روزگارم (شور جدید) 00:07:38 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -تمام عالم امکان شود فدای حسین (واحد جدید) 00:02:52 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -بال و پرم سوخته شد پای غم تو (واحد جدید) 00:08:31 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -صدام می کنی (واحد سنگین) 00:07:27 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -سلام ای حجت حق بر زمین (واحد سنگین) 00:03:44 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -دوباره غم بی کسی (واحد جدید) 00:03:28 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -یه شب تفأل زدم (شور جدید) 00:07:02 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -یه آه سرد و زدن (زمینه جدید) 00:08:45 حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)1397 -روضه امام صادق علیه السلام (روضه) 00:20:02