0
مسیر جاری :
ثواب روزه سه روز آخر ماه شعبان امام صادق علیه‌ السلام

ثواب روزه سه روز آخر ماه شعبان

فضیلت ماه شعبان از نگاه احادیث و روایات ماه شعبان

فضیلت ماه شعبان از نگاه احادیث و روایات

شعبان ماه بسیار شریفى است و به حضرت سید انبیاء (صلّی الله علیه و آله) منسوب است و آن حضرت این ماه را روزه مى‌گرفت و به ماه رمضان وصل مى‌کرد و مى‌فرمودند: شعبان، ماه من است هر که یک روز از ماه مرا روزه...
ماه توبه و بازگشت به سوی خدا ماه شعبان

ماه توبه و بازگشت به سوی خدا

ماه شعبان اعمالی دارد که برای سالک الی الله و آنان که دل در گرو معبود بسته اند بسیار با ارزش است تا در تحت لوای این اعمال به حقیقت عبودیت و بندگی خالق بی همتا که همان هدف و غایت از آفرینش تمامی موجودات...
شعبان، گلشن گل‌های نیایش ماه شعبان

شعبان، گلشن گل‌های نیایش

دعا، شستشوی دل در چشمه یقین است و «نیایش»، عطرآگین ساختن جان به بوی خوش یاد حق و اما نماز، هم «دعا» ست و هم «ذکر خدا».
عظمت و فضیلت ماه شعبان ماه شعبان

عظمت و فضیلت ماه شعبان

در فضیلت این ماه، همین بس که ماه پیامبر اکرم (ص) نامیده شده و هنگامی‌که آن حضرت هلال ماه را مشاهده می‌کرد، دستور می‌داد، کسی در سراسر مدینه ندا دهد که: ای مردم! این ماه، ماه من است، خدا رحمت کند کسی که...
ماه شعبان، ماه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله سایر مباحث اعتقادی

ماه شعبان، ماه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله

چرا ماه شعبان، ماه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله خوانده می‌شود؟
ماه شعبان، ماه شفاعت امام صادق علیه‌ السلام

ماه شعبان، ماه شفاعت

سفارش به صلوات زیاد در ماه شعبان امام صادق علیه‌ السلام

سفارش به صلوات زیاد در ماه شعبان

صدقه در ماه شعبان امام صادق علیه‌ السلام

صدقه در ماه شعبان

روزه ماه شعبان، ذخیره روز قیامت امام صادق علیه‌ السلام

روزه ماه شعبان، ذخیره روز قیامت