0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
آخوند خراسانی چه برداشتی از مشروطیت داشت؟ آخوند خراسانی

آخوند خراسانی چه برداشتی از مشروطیت داشت؟

در قرائت آخوند خراسانی از مشروطیت هر دو اصل «آزادی» و «مساوات» صبغه‌ای شریعت‌مندانه می‌یابند: اصل آزادی در حد آزادی در برابر استبداد سلطان جائر متوقف می‌ماند و اصل مساوات از مساوات در حقوق به مساوات در...
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (4) آخوند خراسانی

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (4)

با توجه به ایراداتی که قسمت قبل ذکر کردیم، نمی توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلالها رابه خود آقای ثبوت نسبت
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (3) آخوند خراسانی

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (3)

یکی از نویسندگان معاصر، گزارشهایی را از شیخ آقا بزرگ تهرانی (تراجم نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) درباره ی مخالفت آخوند نسبت به عملی شدن
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (2) آخوند خراسانی

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (2)

برخی اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان دهنده ی آن است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در
در عزای پیشوای ازادی آخوند خراسانی

در عزای پیشوای ازادی

آقا نجفی قوچانی شاگرد آخوند خراسانی و نویسنده ی کتاب برگی از تاریخ معاصر (1) که به شرح مبارزات استاد خود در نهضت مشروطه پرداخته درباره ی علت مرگ ایشان گفته است:
آخرین فرمان آخوند خراسانی

آخرین فرمان

قلب اخوند خراسانی از عدم پایبندی کشورهایی که ادعای آزادی و طرفداری از حقوق بشر دارند به استقلال یک کشور قدیمی و با فرهنگ جریحه دار شده بود. به همین خاطر دستور
تجاوز بیگانگان و اقدام آخوند خراسانی آخوند خراسانی

تجاوز بیگانگان و اقدام آخوند خراسانی

سرنوشت هر قوم و ملتی در گرو فعالیت و کوشش آنها برای پیشرفت و تعالی است. چنانکه بزرگان و هدایت گران جامعه متفرق و بی تفاوت باشند و مردم در خواب غفلت به
موضع آخوند در برابر اعدام شیخ آخوند خراسانی

موضع آخوند در برابر اعدام شیخ

یکی از مسائلی که در طول شروع و پیروزی نهضت مشروطه همواره موجب تکدر خاطر علمای مقیم نجف از جمله آخوند خراسانی می شد موضع گیری های شیخ فضل الله نوری در
آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه آخوند خراسانی

آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه

همدستی علمای تهران یعنی سید محمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی نقش مهمی در شروع و پیشرفت جنبش مشروطه داشت. اما چنانچه حمایت بی شائبه و مددرسان علمای
شاگردان آخوند خراسانی آخوند خراسانی

شاگردان آخوند خراسانی

پیشتر اشاره شد که تا قبل از تالیف این کتاب دوره ی کامل تدریس علم اصول به وسیله ی خود خراسانی در حدود شش سال طول می کشید ولی بعد از آن به کمتر از سه سال کاهش یافت