0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
چرایی افزایش افسردگی در خانواده دانستنی‌های خانواده

چرایی افزایش افسردگی در خانواده

نفوذ تفکرات مبتنی بر تجردگرایی، آزادی و مواردی از این دست، تا آنجا پیشروی داشته است که اگر کوچک‌ترین مخالفت و ممانعتی با این روند ایجاد شود، اختلافات بین فرزندان و والدین به اوج خود می‌رسد، چرا که این...
آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت اول) نظریه‌های تعلیم و تربیت

آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت اول)

حکمت را در هر جا که باشد فراگیر که گاه در سینه منافق باشد و در آنجا آرام نگیرد تا بیرون آید و با همانندان خود در سینه مؤمن جای گیرد
آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت دوم) نظریه‌های تعلیم و تربیت

آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت دوم)

آزادی به این معنا، نه تنها بر مفروضات معین فلسفی و فکری استوار است بلکه خود نیز از آن چندان بارور است که نمی توان آن را چون شیوه یا روشی خنثی تلقی نمود.
روش‌های راهنمایی و هدایت فلسفه

روش‌های راهنمایی و هدایت

کسی را که صرفا به رشد طبیعی دیگران کمک می کند، نمی توان به سادگی به اتهام کنترل کردن دیگران مورد سرزنش قرار داد.
تغییر دادن ذهن انسان فلسفه

تغییر دادن ذهن انسان

ما با تغییر دادن یکی از شرایط محرومیت یا تحریک آزارنده، احتمال عمل را تغییر می دهیم؛ و نیاز را تغییر نمی دهیم. رفتار را، به راه‌های خاص، تقویت می کنیم..
اندیشه‌های سنتی و شأن انسان فلسفه

اندیشه‌های سنتی و شأن انسان

مدرسه برای کودکان خردسال باغ کودک است. بنابراین، رفتار کودک «رشد می یابد» تا به «بلوغ» برسد.
استقلال و اعتماد به دیگران فلسفه

استقلال و اعتماد به دیگران

واقعیت تعجب آور این است که کسانی که خصمانه ترین اعتراضات را نسبت به دستکاری رفتار سر می دهند، برای تغییر رفتار شدیدترین کوشش را به کار می گیرند.
تعلیم و تربیت لیبرال تعاریف و مفاهیم فرهنگ

تعلیم و تربیت لیبرال

طرفداران مکتب لیبرالیسم بر این باورند که با اجرای این روش، نهادن حقایق اختلافی در ذهن نسلی که در حال بزرگ شدن است
ناگفته‌هایی از دستگیری روح الله زم دشمنی دشمنان

ناگفته‌هایی از دستگیری روح الله زم

روح الله زم تا آن جا برای سرویس های اطلاعاتی غرب اهمیت داشت که همواره از لحاظ جانی و مالی مورد حمایت چند لایه و گسترده آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان قرار داشت و پس از دستگیری توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه،...
بررسی بیرونی رابطه جنون با آزادی میشل فوکو

بررسی بیرونی رابطه جنون با آزادی

فوکو به رابطه جنون با برخی مفاهیم و ساختارها می‌پردازد. این روابط عبارتند از جنون و آزادی در اواخر قرن هجدهم، جنون بهای آزادی و ثروت تلقی می شد.