0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
آموزش
رویکردها و انواع فلسفه‌های تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

رویکردها و انواع فلسفه‌های تعلیم و تربیت

رویکردها در فلسفه تعلیم و تربیت چه نقشی دارند و تا چه حد به کار می آیند؟
نقص جدی در رویکرد تحلیلی مسائل تربیتی نظریه‌های تعلیم و تربیت

نقص جدی در رویکرد تحلیلی مسائل تربیتی

کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی کوشیده است نشان دهد که چگونه در مراحل رشد علوم طبیعی انتقال‌های بزرگ اتفاق افتاده است. چنین انتقال‌هایی ظاهرا هنگامی رخ داده که یک پارادایم علمی موجود در حل مسائل مهم...
دیدگاه جامع‌ درباره نظریه‌های تربیتی نظریه‌های تعلیم و تربیت

دیدگاه جامع‌ درباره نظریه‌های تربیتی

برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت دیدگاهی جامع‌تر درباره نظریه تربیتی را بر دیدگاهی که تنها بر حسب فلسفه تعلیم و تربیت باشد، ترجیح می دهند.
دلالت‌های منطقی نظریه‌های تربیتی نظریه‌های تعلیم و تربیت

دلالت‌های منطقی نظریه‌های تربیتی

نظریه‌ها تنها با جنبه‌های بخصوصی از موقعیت تربیتی سر و کار دارد و از همین رو از ایجاد جامعیت و یکپارچگی ناتوان است.
تأثیر نظری‌های فلسفی جدید در تربیت و تعلیم نظریه‌های تعلیم و تربیت

تأثیر نظری‌های فلسفی جدید در تربیت و تعلیم

نظریه همچنین ما را در دستیابی به چشم اندازی جامع‌تر کمک می‌کند. ما را یاری می رساند تا آنچه را در حال انجام آن هستیم یا می‌توانیم انجام دهیم، ارزیابی کرده یا در چشم انداز خود جای دهیم.
افکار تربیتی اصیل و افکار مبتکرانه نظریه‌های تعلیم و تربیت

افکار تربیتی اصیل و افکار مبتکرانه

توجه تعدادی از فیلسوفان تعلیم و تربیت آن قدر که بر مشارکت فعال در حل مسائل مهم اجتماعی متمرکز شد، بر موضوعات انتزاعی فلسفی تمرکز نیافت. دغدغه برای تحقیقات جدی فلسفی اولویت مهمی دانسته نشد.
مبانی و اصول تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

منظور از مبانی در اینجا، سلسله معارف نظری است که جنبه های مختلفی از یک موضوع انسانی، از جمله جنبه های وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی را در بردارند.
مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی نظریه‌های تعلیم و تربیت

مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی

راه‌ها و منابع شناخت کدام است؟ آیا معرفت انسان به معرفت حسی یا تجربی محدود می‌شود یا اینکه انسان از معرفت عقلی نیز بهره‌مند است؟ وحی و فطرت چگونه پشتوانه معرفت‌های بشری قرار می گیرند؟
مجازات رفتار ناشایست کودکان روانشناسی کودک

مجازات رفتار ناشایست کودکان

چنانچه بزرگسالان برحسب لزوم در رفتار کودک مداخله ای کردند باید مراقب جریانات احساسی باشند که در همان حین برای کودک به وجود می آید و کاملا این جریانات را تحت کنترل داشته باشند.
عملکرد کارهای گروهی دانش آموزان روانشناسی کودک

عملکرد کارهای گروهی دانش آموزان

بسیاری از مطالعات نشان می دهند که می توان ظرفیت کودکان را به کمک تجربیاتی که در مدرسه کسب می کنند برای همکاری در فعالیت های گروهی و نیز جهت بهبود فعل و انفعالات گروه دوستان و همسالان افزایش داد.