0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
آثار خوش اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی اخلاق

آثار خوش اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی

اخلاق نیکو علاوه بر آثار اخروی، فواید دنیوی را نیز در بردارد. هنگامی که افراد جامعه با یکدیگر با اخلاق نیکو برخورد می کنند، نفع آن به خود افراد جامعه می رسد. اولین و بیشترین نفع نصیب کسی می شود که با خوش...
عذر خواهی حولاء اسلام و خانواده

عذر خواهی حولاء

هیچ زنی نیست که به شوهرش با چشم خشم و غضب نگاه کند، مگر آنکه در قیامت خداوند چشمانش را با خاکستری از آتش سرمه خواهد کرد
عذرخواهی پس از خطا اسلام و خانواده

عذرخواهی پس از خطا

عذرخواهی، جبران خطا و پذیرش عذر، یکی از برترین ویژگی‌های نیک در روابط انسانی و اجتماعی است. کارگشایی و تأثیر مثبت آن، به ویژه در ارتباط های خانوادگی و زناشویی بسیار بیشتر است.
تاثیر اخلاق نیکو بر رزق و روزی اخلاق

تاثیر اخلاق نیکو بر رزق و روزی

در این مقاله به رابطه اخلاق و معیشت می پردازیم، همراه ما باشید.