0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
کلنجارهای تاریخی از زبان سیدضیاالدین طباطبایی دوره پهلوی اول

کلنجارهای تاریخی از زبان سیدضیاالدین طباطبایی

آنچه می خوانیم خلاصه ایست از برداشت های سیدضیاالدین طباطبایی از کودتای 1299، برخی کابینه اش را کابینه ی سیاه تعریف می کنند و برخی او را یک سیاستمدار اجنبی اما خودش ماجرا را از نگاه دیگری تعریف می کند.
تغییرات اقلیمی: چگونه تاریخ استعماری سنگال باعث شده این کشور آسیب پذیرتر شود؟ کشاورزی و دامپروری

تغییرات اقلیمی: چگونه تاریخ استعماری سنگال باعث شده این کشور آسیب پذیرتر شود؟

ریشه آسیب پذیری در مقابل تغییرات آب و هوایی در بسیاری از مناطق منجمله سنگال سودجوهایی‌های استعماری گذشته است. دلیل این ادعا در مقاله توضیح داده می‌شود.
بریتانیای کبیر و هولوکاست میلیونی در ایرانی سایر مقالات سیاسی

بریتانیای کبیر و هولوکاست میلیونی در ایرانی

یکی از بدترین و دردناک ترین پیامدهای حضور انگلستان در تاریخ ایران اسلامی به تاریخ 1919 تا 1917 بر می گردد، واقع بسیار تلخ و دردناکی که در آن قریب به 40درصد از جمعیت ایران اسلامی به واسطه قحطی و گرسنگی...
رابطه‌های سیاه؛ ازدواج‌های سفید(قسمت دوم) سبک زندگی

رابطه‌های سیاه؛ ازدواج‌های سفید(قسمت دوم)

خانواده به عنوان پایه تربیتی جامعه ایرانی در گذشته و اکنون توسط جریان‌های استعماری مورد هجمه‌های مختلفی قرار گرفته است. ازدواج سفید یکی از این هجمه هاست که تمام ابزارهای رسانه ای دشمن برای تحقق آن بسیج...
سیره عملی علما در حمایت از تولید داخلی (قسمت دوم) دوره قاجاریه

سیره عملی علما در حمایت از تولید داخلی (قسمت دوم)

علما برای مبارزه با سلطه اقتصادی استعمارگران، شرکت الاسلامیه را تاسیس کردند.
سرمایه تجاری در خدمت سرمایه صنعتی اقتصاد سیاسی

سرمایه تجاری در خدمت سرمایه صنعتی

در کشورهای سرمایه داری، سرمایه صنعتی استخوان بندی و ستون فقرات سرمایه داری ملی است و با در دست داشتن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمیت و مالکیت عمده را در دست دارد و بر پایه مصالح نظام و شیوه تولید سرمایه...
جدایی بینداز و حکومت کن نظریه‌های اقتصادی

جدایی بینداز و حکومت کن

در زمینه غارتگری اقتصادی، گذشته از کوشش سنجیده و برنامه ریزی شده برای چنگ انداختن بر منابع طبیعی ، کوشش می شود با تقویت وایجاد بخش خصوصی - چه در بخش کشاورزی و صنایع و چه در بخش تجاری و مالی، طبقه ای به...
رویارویی با سرمایه داری استعماری نظریه‌های اقتصادی

رویارویی با سرمایه داری استعماری

در هر یک از بخشهای این سرزمین با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی...
استراتژی استعمار در خاورمیانه نظریه‌های اقتصادی

استراتژی استعمار در خاورمیانه

تبلیغ فرضیه های نژادی موجب شده است که کشورهای سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار در بیشتر کشورهای مشرق زمین بتوانند مردمان جامعه بزرگ شرق را بر ضد یکدیگر تحریک و وادار به جنگ و کشتار کنند....
وابستگان به استعمار احساس امنیت نمی کنند نظریه‌های اقتصادی

وابستگان به استعمار احساس امنیت نمی کنند

وابستگان به استعمار و حاکم اگر بتوانند در کشورهای سرمایه داری استعماری اموال دزدیده شده را انباشته کنند، تا روزی فرار را بر قرار ترجیح دهند، باز نمی توانند احساس امنیت کنند؛ از یک سو از انتقام کسانی که...