0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ملاحظات روش شناختی در تولید علم دینی علوم انسانی اسلامی

ملاحظات روش شناختی در تولید علم دینی

گفتمان علم دینی با مسائل و چالش های متعددی همراه است،در این بین، علاوه بر این که الگوهای روش شناختی متعددی در این زمینه مطرح شده است، برخی ملاحظات در زمینه روش و الگوی استخراج و تولید علم دینی وجود دارد...
روش شناسی تحقق علم دینی علوم انسانی اسلامی

روش شناسی تحقق علم دینی

تحقق علم دینی دچار چالش های متعددی می باشد که علاوه بر بحث های معرفت شناختی، روش های و الگوهای متعددی برای تولید نظام های معرفتیِ دینی طراحی شده است که این پژوهش درصدد طرح و بسط برخی از این الگوها می باشد....
تمدن اسلامی و میان رشتگی علوم انسانی اسلامی

تمدن اسلامی و میان رشتگی

به جهت ضرورت های اجتماعی و نظری مسلمانان به فکر تحول در علوم انسانی در جوامع مسلمان شدند که ثمره ی آن شکل گیری گفتمان هایی بود مانند علم دینی، اسلامی سازی علوم. این پژوهش درصدد است یکی از رویکردهایی که...
مفروضات متافیزیکی اندیشه‌های اسلامی علوم اسلامی

مفروضات متافیزیکی اندیشه‌های اسلامی

تفاوت علم دینی با علوم انسانی، در نوع مبانی متافیزیکی است. مبانی متافیزیکی در علم دینی برگرفته از دین است و در علوم انسانی برگرفته از متون غیردینی است. دکتر باقری بعد از تبیین و تحلیل، ساختار علم دینی...
مصادیق علم دینی علوم اسلامی

مصادیق علم دینی

بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش‌های مهمی ‌است که در‌برگیرنده حجم بسیاری بالایی از آموزه‌های شناختی و دستوری اسلام و قرآن است؛ زیرا از نظر آموزه‌های وحیانی اسلام، هر‌گونه دست‌یابی به انسان کامل و جامعه...
نقد مدرنیته و علوم غربی مقالات تخصصی

نقد مدرنیته و علوم غربی

سکولاریسم، ساحت منفی تمدن غربی با الحاد معادل است و فروپاشی اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و انسانی را به دنبال دارد. نفوذ اندیشه سکولاریستی در جوامع اسلامی، علت اصلی سقوط فکری و تمدن مسلمان بوده است.
نظام ارزشی و حقوقی اسلام سایر مقالات

نظام ارزشی و حقوقی اسلام

اسلام به‌عنوان مکتبی انسان‌ساز از نظام ارزشی خاصی برخوردار است؛ یعنی بین تمام اجزا و عناصر آن ارتباطی مستقیم و جهت‌دار وجود دارد ازجمله نظام ارزشی اسلام و همه مکاتب تحریف نشده ناشی از وحی، نظامی‌فراگیر...
گام‌های اسلامی‌سازی معرفت علوم اسلامی

گام‌های اسلامی‌سازی معرفت

گروه در نخستین گام اسلامی‌سازی معرفت بر رجوع به مفاهیم قرآنی و شرعی و سنت اسلامی‌ و بازتعریف واژگانی مانند توحید، علم، خلیفه، عدالت، عبادت و مانند آن‌ها تأکید می‌ورزند.