0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
منکری بزرگ به نام رشوه امر به معروف و نهی از منکر

منکری بزرگ به نام رشوه

یکی از منکرات بزرگ و کارهای حرام از دیدگاه اسلام رشوه است.
مفاسد اجتماعی ناشی از رشوه امر به معروف و نهی از منکر

مفاسد اجتماعی ناشی از رشوه

گویا بهترین بلکه تنها راه مبارزه با بلای قانون شکن رشوه، انجام وظیفه نهی از منکر باشد. همه کسانی که در موردی از رشوه گیری خبردار می شوند، باید مراتب را به مسئولان مربوط گزارش دهند و تا حصول نتیجه آن را...
علم و آگاهی آمر به معروف و ناهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر

علم و آگاهی آمر به معروف و ناهی از منکر

یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که آمر و ناهی باید بداند چیزی را که می خواهد از آن نهی کند، منکر است و نیز عالم باشد چیزی را که می خواهد به آن امر کند معروف است.
ریسک امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر

ریسک امر به معروف و نهی از منکر

اگر امر به معروف و نهی از منکر سبب شود که ضرری سنگین از جهت جانی یا مالی یا عرضی برای آمر یا ناجی یا خانواده یا بستگانش و یا یکی از مؤمنین حاصل بشود، امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود.
امر به معروف و نهی از منکر در موارد مشکوک امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در موارد مشکوک

انسان باید بیندیشد که آیا نهی کردن آنان مفاسدی دارد یا نه؟ آیا بدبینی و مشکل ایجاد نمی شود؟ البته خوب است هر کس از رفتن به مکان ها یا انجام دادن کارهایی که سبب تهمت یا بدگمانی می گردد بپرهیزد.
احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر

احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر

اگر بدانیم که در موردی امر و نهی ما هیچ تأثیری در مخاطب ندارد و به هدف این دو فریضه دست نخواهیم یافت، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر

وجوب امر به معروف و نهی از منکر

منکرات یعنی همه چیزهایی که در آیین اسلام حرام بوده، شرع مقدس اسلام، از آنها نهی کرده است و انسان باید آنها را ترک کند.
ربا یکی از منکرات بزرگ امر به معروف و نهی از منکر

ربا یکی از منکرات بزرگ

امروزه وضع اقتصاد دنیا به این صورت در آمده که چند کشور اعلامیه صادر کرده اند که بزرگترین بدبختی کشورهای جهان سوم صندوق های بین المللی پول و بانک های بین المللی هستند.
ربا جزو محرمات الهی امر به معروف و نهی از منکر

ربا جزو محرمات الهی

رباخواری و ربادهی، و به طور کلی معاملات ربوی یکی از محرمات قطعی اسلام و از بزرگ ترین منکرات و نیز خطرناک ترین آفت های اقتصادی است که همه مسلمانان موظفند به صورت جدی با آن مبارزه کنند.
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در گفتار عالمان و فقیهان امر به معروف و نهی از منکر

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در گفتار عالمان و فقیهان

دانشمندان اسلامی از پاره ای آیات و احادیث استفاده کرده اند که امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ ترین و مهم ترین واجبات اسلام است.