0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تکامل اصطلاح شناسی دیگر مقالات

تکامل اصطلاح شناسی

پیامد قابل پیش بینی تغییر اصطلاح شناسی اختلال‌های گفتار و زبان این است که عده‌ای خواهند پنداشت که گروه جدیدی از کودکان مبتلا به اختلال شناسایی شده‌اند.
گرایش‌های مختلف دانش روانشناسی اصطلاح‌شناسی

گرایش‌های مختلف دانش روانشناسی

روانشناسی یک نظم است که به لحاظ علمی از رفتار و واکنش‌های ذهنی برخوردار است. و تفاسیر نمادین را برای تجزیه و تحلیل رفتار اجتماعی ترکیب می‌کند. انواع مختلفی از روانشناسی وجود دارد که توسط کارشناسان مربوطه...
واژه شناسی فکر و تفکر مباحث فلسفی

واژه شناسی فکر و تفکر

فکریعنی فعالیت و تکاپوی ذهنی که به وسیله آن، آدمی خود را از آنچه میداند به آنچه نمی داند می رساند. وقتی در برابر یک مجهول قرار می گیرد و بخواهد آن را معلوم کند از معلومات قبلی خود یاری می طلبد و آن را...
واژه شناسی برهان مباحث فلسفی

واژه شناسی برهان

امور ترتیب یافته اگر موصل به تصدیق باشد، حجت و دلیل است. چون در برهان، مقدمات یقینی و ضروری است و نتیجه هم لازم مقدمات است، در صورتی که مقدمات مؤلف به تألیفی صحیح باشد نتیجه هم بالذات و بالضرورة یقینی...
مفهوم فرد در تفکّر غربی اصطلاح شناسی

مفهوم فرد در تفکّر غربی

با بررسی اسطوره‌شناسی یونانی، ویژگی‌های انسانی خدایان یونانی نیز آشکار می‌شود. این خدایان نه تنها شمایلی انسانی دارند، بلکه دارای ویژگی‌های روان‌شناختی انسانی هم هستند. ضعف‌ها و قدرت‌هایشان به موازات...
جامعه شناسی هویت (3) اصطلاح شناسی

جامعه شناسی هویت (3)

هر جامعه پیشرفته ای برای زنده نگاه داشتن هویت عرفی و نیز به منظور بازتعریف و بازیابی هویت خویش به ابزاری نیاز دارد که عمده آن در مباحث پیشین بیان شد. به هر صورت شاکله شکل گیری هویت در جوامع، واجد ساختارهای...
جامعه شناسی هویت (2) اصطلاح شناسی

جامعه شناسی هویت (2)

هویت سرچشمه معنا و تجربه برای مردم است[...] اصطلاح هویت در صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه ی به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که...
جامعه شناسی هویت (1) اصطلاح شناسی

جامعه شناسی هویت (1)

موضوع وماهیت هویت،یکی از مسائل چالش برانگیزی است که در دهه های اخیرمورد توجه بسیاری از روشنفکران،اندیشمندان و پ‍ژوهشگران قرار گرفته است و از آنجایی که بیشتر این تاْمل ها بر پایه ی پیش فرضها،ذهنیات و گرایش...
مروری واقعاً جالب بر روان شناسی عمق اصطلاح‌شناسی

مروری واقعاً جالب بر روان شناسی عمق

توصیف ساده ی شده ی روان شناسی عمق به این صورت است که رشته ای است که در آن مطالعه ی ذهن ناخود آگاه انجام می شود. هم چنین می توان به عنوان روان کاوی به آن اشاره کرد.
عقیده‌ی ادیپی در ادب و هنر اصطلاح‌شناسی

عقیده‌ی ادیپی در ادب و هنر

اگر عقده‌ی ادیپ، به اعتقاد بسیاری، جهانشمول است، پس طبیعتاً باید نشانش در بسیاری از آثار ادبی و هنری به جای مانده باشد.