0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
معیارهای هنر خوب چیست؟ فلسفه هنر

معیارهای هنر خوب چیست؟

خود افلاطون یک هنرمند بود و به زیبایی در هنر توجه می‌کرد، اما فلسفه او اقتضائات متعددی داشت.
ظن پست‌ترین نوع تفکر فلسفه

ظن پست‌ترین نوع تفکر

افلاطون معتقد بود که پست ترین نوع تفکر را می توان ظن نامید. در این مرحله مردم در مورد اندیشه‌های خود به خوبی فکر نمی کنند و معمولا ضد و نقیض میگویند.
جمهوریت افلاطون فلسفه

جمهوریت افلاطون

افلاطون معتقد است با این فرض که دو طرف، وقت کافی برای دفاع از موضع خود را داشته باشند، سرانجام به توافق یا «سنتز» و در نهایت به حقیقت نزدیک تر می شوند.
نگاهی به آثار افلاطون فلسفه یونان

نگاهی به آثار افلاطون

شایان توجه است که به منابعی که فعلاً برای شناخت آثار افلاطون در اختیار داریم، به نحو اجمال اشاره می کنیم.
تعریف هنر از دیدگاه تاریخی فلسفه هنر

تعریف هنر از دیدگاه تاریخی

هنرمند باید در ظاهر کاری انجام دهد و این کار باید در ارتباط با یک نهاد اجتماعی مشخص باشد. برخلاف آن، من اعتقاد دارم که می‌توان هنر خصوصی و منفک داشت که در ذهن هنرمند به عنوان هنر شناخته شده است و نه ‌از...