0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نوشته‌ها و مطالب افلاطون درباره زیباشناسی فلسفه هنر

نوشته‌ها و مطالب افلاطون درباره زیباشناسی

افلاطون می‌نویسد «اگر چیزی وجود داشته باشد که زندگی به خاطر آن بیارزد، آن نظاره زیبایی است».
زیباشناسی پیش از افلاطون فلسفه هنر

زیباشناسی پیش از افلاطون

چند تن از سوفسطائیان درباره رابطه میان هنر و زیبایی و همچنین لذت و سودمندی ابراز عقیده کردند. رابطه میان استعداد و هنر رابطه‌ای بود که سوفسطائیان و دموکریتوس آن را مورد بحث قرار دادند.
ظن پست‌ترین نوع تفکر فلسفه

ظن پست‌ترین نوع تفکر

افلاطون معتقد بود که پست ترین نوع تفکر را می توان ظن نامید. در این مرحله مردم در مورد اندیشه‌های خود به خوبی فکر نمی کنند و معمولا ضد و نقیض میگویند.
جمهوریت افلاطون فلسفه

جمهوریت افلاطون

افلاطون معتقد است با این فرض که دو طرف، وقت کافی برای دفاع از موضع خود را داشته باشند، سرانجام به توافق یا «سنتز» و در نهایت به حقیقت نزدیک تر می شوند.
القاء نظریه به واقعیت حکمت انسی

القاء نظریه به واقعیت

فردید آرزومندانه و بر اساس شور و شوق فلسفی خود خواهان آن بود که به خود انقلاب و حوادث پس از آن معانی مورد نظر خویش را القا کند، و چنین تلاش آرزومندانه ای دقیقا در متفکران بزرگی چون افلاطون و هایدگر نیز...
فردید و فلسفه‌ی غرب فلسفه غرب

فردید و فلسفه‌ی غرب

در میان آثار پراکنده به جای مانده از فردید فهم تفسیرهایی بسیار اصیل و ناب از متفکران غربی دیده میشود که می توان گفت تا روزگار ما نظایر آنها در میان آثار روشنفکران و اساتید فلسفه و دیگر علوم انسانی در ایران...
عرفان متافیزیک‌زده (قسمت اول) عرفان

عرفان متافیزیک‌زده (قسمت اول)

کلمات ابن عربی و شارحان در توصیف ایجاد و ظهور موجودات، متفاوت است و هر کدام به اعتباری است. باید توجه کرد که عبارت های مختلف عارفان را که نتیجه اعتبارات مختلف است حمل بر تناقض و اختلاف نکنیم؛ چون هر توصیف...
عرفان متافیزیک‌زده (قسمت دوم) عرفان

عرفان متافیزیک‌زده (قسمت دوم)

تردید در ارزش و اعتبار شهود مستقیم و بی واسطه عرفانی و معرفت ربانی در تناقض آشکار با باور به سرچشمه غیربشری و الهی این شهود و معرفت است. به تعبیر دیگر، سنت حکمی و عرفان نظری ما با معرفت شناسی کلاسیک و...
افق‌های مشترک فلسفه‌های جدید و معاصر

افق‌های مشترک

در این بحث توجه به یک نکته تاریخی نیز بسیار حائز اهمیت است، و آن این که، بسیاری از مورخان تاریخ تفکر نشان داده اند که میان تفکر ایرانیان و سنت زرتشتی و مزدایی با تفکر یونانیان اولیه همسوییهای بسیاری وجود...
فلسفه‌ی افلاطون برای مردم عامی (قسمت اول) مسیحیت

فلسفه‌ی افلاطون برای مردم عامی (قسمت اول)

اوریجن نویسنده ای پرکار بود ولی بسیاری از آثار او از بین رفته اند. بعضی از آثار او توسط ترجمه به دست ما رسیده است و در مواردی نیز به منظور نزدیک ساختن آنها به راست دینی، جرح و تعدیل هایی در آنها وارد شده...