0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نگاهی به نظریه‌ی خودکشی امیل دورکیم

نگاهی به نظریه‌ی خودکشی

برنامه تحقیقی دورکیم و جان کلام آثار او، به سرچشمه های سامان و بی سامانی اجتماعی و نیروهایی راجعند که تنظیم یا عدم تنظیم هیئت اجتماعی را موجب می شوند. اثر دورکیم درباره خودکشی که بحث و تحلیل بی هنجاری...
نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم

نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار اجتماعی

دورکیم سه نظریه مهم درباره "تقسیم کار، خودکشی و دین" مطرح کرده است. اگر چه هر یک از این نظریه ها هدف اختصاصی را پیگیری می کند، ولی وجه مشترک هر سه نظریه مطرح شده توسط دورکیم انکار و رد نظریه روان شناسان...
تفکرات کلی امیل دورکیم (2) امیل دورکیم

تفکرات کلی امیل دورکیم (2)

گروه ها از نظر درجه یکپارچگی با یکدیگر متفاوتند؛ یعنی این که برخی گروه ها بر اعضای فردی شان تسلط کامل دارند و آن ها را در چهارچوب گروهی شان کاملاً یکپارچه می سازند؛ اما گروه های دیگری هستند که به اعضای...
مفاهیم اساسی اندیشه دورکیم (2) امیل دورکیم

مفاهیم اساسی اندیشه دورکیم (2)

4. همبستگی اجتماعی؛ برنامه پژوهشی دورکیم و جان کلام آثار او، به سرچشمه های سامان و بیسامانی اجتماعی و نیروهایی راجع است که تنظیم و یا عدم تنظیم هیئت اجتماعی را موجب می شوند. دورکیم سه کتاب نوشته است که...
تفکرات کلی امیل دورکیم (1) امیل دورکیم

تفکرات کلی امیل دورکیم (1)

سال 1822 تاریخ رسمی جامعه‌‌شناسی قلمداد می‌شود به این دلیل که اولین بار اگوست کنت بود که جامعه‌شناسی را ابداع کرد. کنت نه تنها این واژه را وضع کرد، بلکه رهیافت جامعه‌شناختی خاصی را نسبت به جهانی که به...
مفاهیم اساسی اندیشه دورکیم (1) امیل دورکیم

مفاهیم اساسی اندیشه دورکیم (1)

هر اندیشه جدیدی حاوی متغیرها و مفاهیمی خاص با تبیینی منحصر به فرد است که اندیشه دورکیم از این کل مستثنی نمی‌باشد؛ برخی از مهم‌ترین مفاهیم وی عبارت‌اند از:
واقعیت‌های اجتماعی در جامعه‌شناسی از نظر دورکیم امیل دورکیم

واقعیت‌های اجتماعی در جامعه‌شناسی از نظر دورکیم

واحد مورد مطالعه و تحلیل دورکیم واقعیت های اجتماعیsocial fact هستند و این چنین تعریف می شوند: شیوه‌های عمل و فکر و احساس که در بیرون از فرد وجود دارند و از قدرت و قوت اجباری برخوردارند و به وسیله آن خود...
ظهور دورکیم با نگاه جامعه شناختی امیل دورکیم

ظهور دورکیم با نگاه جامعه شناختی

دورکیم زمانی بروز کرد که سنت مارکسیستی بعد از کمونیسم، انقلاب مبنای بر یک تحلیل طبقاتی و حتی براندازی نظام سرمایه داری را به وجود آورد. در آن تحولاتی که مارکس خواستار نظام کارگری، از تحول نظام سرمایه داری...
زندگی نامه امیل دورکیم Emile Durkheim (2) امیل دورکیم

زندگی نامه امیل دورکیم Emile Durkheim (2)

• 15. 1858 آوریل. تولد امیل دورکیم در اپینال در خانواده ای ربانی یهودی. پدرش در کودکی او می میرد. تحصیل در کالج اپینال. دورکیم در پایان تحصیلات متوسطه جایزه‌ مسابقات عمومی را می گیرد. دورکیم به پاریس می...
زندگی نامه امیل دورکیم Emile Durkheim (1) امیل دورکیم

زندگی نامه امیل دورکیم Emile Durkheim (1)

امیل دورکیم (زاده ۱۵ آوریل ۱۸۵۸ - درگذشت ۱۵ نوامبر ۱۹۱۷)، جامعه‌شناس بزرگ کلاسیک قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم است. به عقیده بسیاری، دورکیم بنیان‌گذار جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. هرچند آگوست کنت به عنوان...