0
مسیر جاری :
انرژی تجدید پذیر
مزایای انرژی تجدید پذیر نسبت به انرژی غیر قابل تجدید سایر مقالات

مزایای انرژی تجدید پذیر نسبت به انرژی غیر قابل تجدید

انرژی تجدید پذیر نیاز فوری ماست، زیرا منابع طبیعی فانی با سرعت نگران کننده‌ای در حال تمام شدن هستند. این مقاله در مورد مزایایی که منابع پایدار نسبت به منابع تمام شدنی دارند، صحبت می‌کند.
انواع مختلف انرژی طبیعی محیط زیست

انواع مختلف انرژی طبیعی

با توجه به این که منابع انرژی مرسوم (تجدید ناپذیر) به نظر می‌آید دارند به انتها می‌رسند، کاملاً ضروری است که ما به دنبال گزینه‌های تجدید پذیر باشیم. انواع مختلفی از منابع انرژی طبیعی در مواجهه با این مصیبت...
دستیابی به مواد جدید برای مهار انرژی خورشیدی برق و الکترونیک

دستیابی به مواد جدید برای مهار انرژی خورشیدی

فیزیکدانان عملکرد سلول های خورشیدی را تا سطوحی که هرگز قبلاً به آن نرسیده بودند پیش می برند. آنها پیشرفت قابل توجهی در فرمول های شیمیایی و روند ایجاد یک ماده جدید به عمل آورده اند. ماده‌ی دارای کارآیی...