0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
انسان كامل
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل سایر مباحث

ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
مقام‌های انسان کامل سایر مباحث

مقام‌های انسان کامل

انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
مصداق اتم انسان کامل سایر مباحث

مصداق اتم انسان کامل

حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب خلایق به اوست
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر سایر مباحث

رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود برداشته شده است
جمال و جلال انسان کامل سایر مباحث

جمال و جلال انسان کامل

از مقامات ولایت تکوینی ولی الله، احاطه او بر عوالم هستی می باشد. این مقام شامخ روح القدس نام دارد که انسان کامل با آن احاطه قیومی به تمامی ذرات کائنات دارد.
برتری انسان کامل سایر مباحث

برتری انسان کامل

حقیقت محمدیه مقام الوهی انسان کامل است که در سراسر هستی سریان دارد. این حقیقت عاری از هرگونه تعین و حدود است.
انسان کامل مبین اسما حسنی سایر مباحث

انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل به حسب مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب و ظهور به رحیمیت، تمام دایره وجود است.
ولایت انسان کامل در نظام تکوین سایر مباحث

ولایت انسان کامل در نظام تکوین

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا در تعریف معانی ولایت و همچنین ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بیشتر عبارات حضرت امام رحمه الله را به نحو مستقیم ذکر کنیم تا نظر ایشان در این زمینه گویاتر و روشن‌تر بیان شود.
خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت سایر مباحث

خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت

انسان مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. خداوند به یدى الجمال و الجلال، باطن انسان را سرشت و ظاهرش را در عالم شهادت و مظهریت طبیعت قرار داد.
انسان کامل کون جامع سایر مباحث

انسان کامل کون جامع

ملائکه مجرد بوده و در عین حال مظهر اسم خاصی از اسماء الهی هستند، مثلا مظهر اسم «علیم» و «قدیر» و اسم «قابض» است و انسان که مجمع همه اسماء است از همین جهت به آنان برتری دارد.