0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
آثار رواقیون درباره زیباشناسی فلسفه هنر

آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آگاهی و دانش ما از مطالب زیباشناختی پانایتیوس و پوسیدونیوس رهبران مکتب رواقی میانه، جسته و گریخته است، اما این مسئله نشان می‌دهد که علاقه آن‌ها به زیباشناسی گسترده‌تر از علاقه فلاسفه رواقی بوده است.
نقش نظریه در رونق تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

نقش نظریه در رونق تعلیم و تربیت

ارزش نظریه ممکن است در تفاوتی باشد که از طریق کمک به ما در روی آوردن به تلاش‌های تربیتی روزمره، در عالم واقع ایجاد می کند.
ناخرسندی بسیاری از جوانان از فلسفه تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

ناخرسندی بسیاری از جوانان از فلسفه تعلیم و تربیت

به رغم تلاش‌هایی که در بعضی جهات برای از میان بردن رویکرد سیستمی در فلسفه تعلیم و تربیت و نیز در خود فلسفه صورت گرفته، این رویکرد هنوز مورد استفاده و نافذ است و راه نسبتا ساده ای برای سازمان دادن موضوعات...
مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت اول) نظریه‌های تعلیم و تربیت

مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت اول)

این مقاله برگزیده، دیدگاهی است در باب فلسفه تعلیم و تربیت مارکسیستی «با نگاهی از درون به بیرون». به این معنا که نویسنده می کوشد افکار خود مارکس را نشان دهد نه افکار شاگردان او را، چون نوشته‌های مارکس درباره...
کاوش در فلسفه تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

کاوش در فلسفه تعلیم و تربیت

کاوش در فلسفه تعلیم و تربیت هنگامی که کسی نقش فلسفه تعلیم و تربیت را در جامعه امروز ارزیابی می کند، نقش فلسفه را به طور کلی نیز می آزماید.
دیدگاه جامع‌ درباره نظریه‌های تربیتی نظریه‌های تعلیم و تربیت

دیدگاه جامع‌ درباره نظریه‌های تربیتی

برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت دیدگاهی جامع‌تر درباره نظریه تربیتی را بر دیدگاهی که تنها بر حسب فلسفه تعلیم و تربیت باشد، ترجیح می دهند.
تاریخ فلسفه ژاپن فلسفه

تاریخ فلسفه ژاپن

دیدگاه ژاپنی، دیدگاه پذیرش زندگی، لذت از زندگی و خویشاوندی با طبیعت است. شهود غالبا بر عقلانیت برتری دارد. و معمولا نگرش‌های مذهبی با اندیشه‌هایی در مورد طبیعت و خانواده در هم تنیده است.