0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تجمل گرایی و پیامدهای آن (بخش سوم) سبک زندگی

تجمل گرایی و پیامدهای آن (بخش سوم)

تجمل‏ گرایی شاهان قاجار در عصر اخیر، باعث سقوط کشور ایران شد. به طوری که بخاطر تجمل و خوش گذرانی هر روز امتیازی به اجانب می‏ دادند، و جسم ایران عزیز را تکه تکه کرده و به دست دشمن سپردند. تجمل گرایی موجب...
تجمل گرایی و پیامدهای آن (بخش دوم) سبک زندگی

تجمل گرایی و پیامدهای آن (بخش دوم)

قرآن کریم و روایات معصومین (ع) از استفاده از زیبایی های دنیا منع نکرده اند بلکه توصیه کرده اند اما در عین حال به میانه روی و اعتدال هم تاکید داشته اند. اما تجمل گرایی که ناشی از اسراف و مصرف گرایی است،...
تجمل گرایی و پیامدهای آن (بخش اول) سبک زندگی

تجمل گرایی و پیامدهای آن (بخش اول)

زیبایی غیر از تجمل می‏ باشد و در اسلام جایگاه مثبتی دارد. به عنوان مثال، اسلام نظافت را نوعی زیبایی می ‏داند و به آن سفارش می‏ کند، زیرا در اثر مراعات نظافت زندگی انسان‏ها در صفا و آرامش خواهد بود. اما...
تضمین سلامت اقتصاد خانواده اقتصاد اسلامی

تضمین سلامت اقتصاد خانواده

مبلغان دینی و جامعه‌شناسان همواره با تاکید بر اهمیت کسب رزق و روزی حلال، عواقب و نتایج این روند نامطلوب را به طُرُق مختلف گوش‌زد کرده و توصیه بر حرکت در مسیر روشن اسلام و حذر از حرام‌خواری می‌کنند و یکی...
تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت اول) تمدن اسلامی

تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت اول)

تجمل، غنی و فقیر را فاسد می کند، زیرا غنی از راه داشتن تجمل و فقیر از جهت حسرت نداشتن آن فاسد می گردد. تجمل سبب می شود که انسان وطن خود را در راه آسایش طلبی و خودپسندی بفروشد.
تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت سوم) تمدن اسلامی

تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت سوم)

بعد از معاویه، امویان، بنی عباس و همه پادشاهان اسلام، خواه در شرق و خواه در غرب دارای سریرها و تختهای گوناگونی بودند به حدی که رسوم کسرایان و قیصران را از یادها بردند
ساده زیستیِ نبوی و علوی، الگویی ضروری برای مسئولین نظام اسلامی سایر مقالات سیاسی

ساده زیستیِ نبوی و علوی، الگویی ضروری برای مسئولین نظام اسلامی

با وجود توصیه به کار و تلاش و کوشش و تشویق نسبت به کسب و درآمد حلال، و با این وصف که پیامبر گرامی اسلام(ص) و امیرالمومنین (ع) اهل کار و درآمد زایی بودند و از ثروت های دنیوی بی بهره نبودند، اما تجملات و...
زندگی در دار الغرور اخلاق

زندگی در دار الغرور

آیات متعددی از قرآن کریم، انسان‌ها را از گرفتاری در دام عوامل فریب دهنده بر حذر داشته و فریفتگان و مغروران را مورد نکوهش قرار است.
پیامدهای سوء تجمل گرایی اخلاق

پیامدهای سوء تجمل گرایی

بزرگان و اولیای دین همواره مسلمانان را نسبت به در اختیار داشتن مالی بیش از اندازه نیاز برحذر داشته اند؛ زیرا ممکن است نتوانند آن گونه که شایسته است، حق آن را به جا آورند.
انگیزه‌هایی تجمل گرایی اخلاق

انگیزه‌هایی تجمل گرایی

اگر شماری از اعضای این جامعه به تجملات گرایی سرگرم شوند، خواه نا خواه از وظایف خود در بعضی موارد باز می مانند و به خود و دیگران آسیب می رساند.