0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
تمدن اسلامی
نقش اسلام در پیشرفت دریایی بشری تمدن اسلامی

نقش اسلام در پیشرفت دریایی بشری

برخی از تحقیقات و پژوهشهای علمی جدید معترف است که قاره آمریکا قبل از آنکه کریستف کلمب در قرن ۱۶ میلادی آن را کشف کند، توسط مسلمانان کشف شده است.
قدرت دریایی تمدن اسلامی (قسمت اول) تمدن اسلامی

قدرت دریایی تمدن اسلامی (قسمت اول)

با فتح مصر، مسلمانان که سرزمین اصلیشان ساحل شرقی دریای سرخ بود، ساحل غربی آن را هم در اختیار گرفتند و بین مصر و حجاز ارتباط دریایی برقرار شد
قدرت دریایی تمدن اسلامی (قسمت دوم) تمدن اسلامی

قدرت دریایی تمدن اسلامی (قسمت دوم)

شاید بتوان دوره حکومت پنجاه ساله «عبدالرحمان» سوم در اسپانیا را، اوج ترقی مسلمانان در اسپانیا و دریای مدیترانه دانست.
قدرت دریایی تمدن اسلامی (قسمت سوم) تمدن اسلامی

قدرت دریایی تمدن اسلامی (قسمت سوم)

ملت‌های مسیحی نیروی دریایی خود را به سواحل فرنگ و اسلاوها و جزایر رومانی شاید یونان به جانب شمال شرقی دریای روم عقب بردند
فن دریانوردی صدر اسلام تمدن اسلامی

فن دریانوردی صدر اسلام

در تسلیحات، مسلمانان از انواع کشتیها که به منظور کارهای مختلف سازمان رزم ساخته شده بود، استفاده می کردند.
عقلانیت خمیرمایه تمدن تمدن اسلامی

عقلانیت خمیرمایه تمدن

عقلانیت غربی همانند تمدن این سامان بعدها به جزء جدایی ناپذیر توسعه تبدیل شد و راه چون و چرا را بر تحلیل گران شرقی که راه دیگری را در توسعه اقتصادی - سیاسی طلب می کردند بست.
تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت اول) تمدن اسلامی

تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت اول)

تجمل، غنی و فقیر را فاسد می کند، زیرا غنی از راه داشتن تجمل و فقیر از جهت حسرت نداشتن آن فاسد می گردد. تجمل سبب می شود که انسان وطن خود را در راه آسایش طلبی و خودپسندی بفروشد.
تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت دوم) تمدن اسلامی

تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت دوم)

ریخت و پاشهای عثمان با اینها خاتمه نیافت، بلکه مبلغ هنگفتی را که به چهار میلیون و سیصد و ده هزار دینار طلا و صد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و هفتاد هزار درهم نقره می رسید بین خود و سایر بستگانش تقسیم...
تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت سوم) تمدن اسلامی

تجمل طلبی و رونق هنرهای زیبا (قسمت سوم)

بعد از معاویه، امویان، بنی عباس و همه پادشاهان اسلام، خواه در شرق و خواه در غرب دارای سریرها و تختهای گوناگونی بودند به حدی که رسوم کسرایان و قیصران را از یادها بردند
دین و دنیا در تمدن اسلامی تمدن اسلامی

دین و دنیا در تمدن اسلامی

دلتان را به ارزشها بدهید و به اصالتهای معنوی. اخلاق و معنویت را اصل قرار بدهید که اگر این اصل شود دیگر اقبال و عدم اقبال دنیا به انسان، وی را از راه منحرف نمی کند.