0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
اگر کارتر نبود انقلاب پیروز نمی‌شد! جریان آقای منتظری

اگر کارتر نبود انقلاب پیروز نمی‌شد!

29 آذر سالگرد فوت شخصیتی است که نقش موثری در انقلاب اسلامی داشته تا جایی که امام راحل او را حاصل عمر خود می خواند، شخصیتی که به مرور زمان و پس از وقوع انقلاب با اقدامات نابخردانه و ساده لوحانه خود زمینه...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (72) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (72)

احساس کردیم که نیروها، به خصوص ارتش، انگیزه داخل شدن درخاک عراق را ندارد، خودشان می گفتند ما تا حالا جنگ کردیم که دشمن را از کشورمان بیرون کنیم ولی حالا اگر بخواهیم در خاک عراق برویم، این کشورگشایی..!!
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (71) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (71)

از ادعاهایی که در خاطرات منسوب به آقای منتظری آمده این است که نامبرده درپی فتح خرمشهرخواهان پذیرش آتش بس و پایان جنگ بوده است!! متن آنچه در خاطرات آمده چنین است:
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (70) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (70)

تا روزی که آقای منتظری در خط امام حرکت می کرد، می بینیم در راه پاسداری از آرمان ها و اندیشه های انقلاب اسلامی، با جان و دل می کوشید، راه امام را پاس می داشت و کلام امام را :
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (69) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (69)

امام خمینی(ره) از روز پیروزی انقلاب اسلامی – همانند دوران نهضت و مبارزه – پیوسته دولت های حاکم بر کشورهای اسلامی را به وحدت و همدلی فرا می خواند و در پیام های خود دست اتحاد به سوی آنان دراز می کند و از...
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (68) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (68)

رژیم صهیونیستی در درازای موجودیت نامشروع خود پیوسته از سیاست فتنه انگیزی و شعله ور ساختن آتش جنگ میان دشمنان خود بهره جسته و تلاش کرده است خطرهایی را که متوجه آن رژیم می شود، به دست دیگران برطرف
کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها جریان آقای منتظری

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

صدای حقیقتی که در نامه بهمن(1367)از مردانی رشید شنیده شد، سپیده دمی محبوب درشب تاریک فتنه و آشوب بود. اکثرمردم با زیرو رو شدن های شگفت آور جریانی به نام منتظری دربهت فرو رفته بودند. عزل قائم مقام رهبری...
کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها جریان آقای منتظری

کجراهه های قدرت وگم گشتگی نشانه ها

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

ت:آقای منتظری اگر به راستی بر این باور بودند که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی است، در تلفنگرام خود به امام که دنبال دستاویزی برای انصراف امام از تشکیل این دادگاه بودند، چرا روی این موضوع مهم انگشت
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67) جریان آقای منتظری

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (67)

ت:آقای منتظری اگر به راستی بر این باور بودند که دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی است، در تلفنگرام خود به امام که دنبال دستاویزی برای انصراف امام از تشکیل این دادگاه بودند، چرا روی این موضوع مهم انگشت