0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
یک انقلاب صنعتی جدید صنایع

یک انقلاب صنعتی جدید

به صورت جهانی طراحی کنید، و به صورت محلی تولید کنید: این یک انقلاب صنعتی جدید خواهد بود.
فرهنگ‌های اقلیت‌های قومی جهانی شدن

فرهنگ‌های اقلیت‌های قومی

اطلاعات افراد درباره جامعه و جهان از منابع اطلاعاتی گوناگون کسب میشود و تنها از طریق تصاویر و ایده‌هایی منتقل شده توسط تلویزیون با فیلم و روزنامه‌ها کسب نمی شود.
تقابل با ارزش‌های دیرینه جهانی شدن

تقابل با ارزش‌های دیرینه

بیشترین میزان استفاده از اینترنت و روزنامه در میان افرادی است که دارای بالاترین میزان مهارت‌های شناختی و سواد هستند.
تغییرفرهنگی در طول زمان جهانی شدن

تغییرفرهنگی در طول زمان

همانطور که ارتباطات میان جوامع به تدریج در سراسر جهان متراکم‌تر و سریع‌تر می شود، احتمالا تاثیر فرهنگی آنها افزایش می یابد.
اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی جهانی شدن

اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی

مباحث مربوط به جهانی شدن فرهنگی بر اساس ادعاهای متناقض در مورد پیامدهای جهانی شدن استوار است، اما چنین ادعاهایی به ندرت مبتنی بر داده‌های تجربی گردآوری شده از افکار عمومی است.
ارزش‌های فرهنگی مدرن جهانی شدن

ارزش‌های فرهنگی مدرن

الگوهای فردی استفاده از رسانه‌های خبری، ارزش‌های فرهنگی مدرن‌تری را ایجاد می کند.
اثر ارتباطات جهان وطنانه جهانی شدن

اثر ارتباطات جهان وطنانه

در مدل‌های چند متغیری ، در آمد و تحصیلات، کاربران اینترنت سکولارترین گروه از کاربران رسانه‌ها و نیز لیبرال‌ترین گروه در حوزه اخلاق جنسی دارای ضعیف‌ترین احساسات ملی گرایانه هستند.
قطبی شدن فرهنگ غربی جهانی شدن

قطبی شدن فرهنگ غربی

تز تلفیق یا ترکیب استدلال می کند که جهانی شدن ترکیبی از سنت‌های فرهنگی متنوع را از طریق وام گیری و پیوند تقویت می کند.
سیاست گذاری‌های حمایت فرهنگی جهانی شدن

سیاست گذاری‌های حمایت فرهنگی

طی دهه گذشته، بحث در مورد نیاز به حمایت فرهنگی احیاء شده است و نوآوری‌هایی توسط سازمان‌های چندجانبه مانند اتحادیه اروپا و یونسکو انجام شده است
رشد ارتباطات جهان وطنانه جهانی شدن

رشد ارتباطات جهان وطنانه

سبب کاهش تعداد مخاطبان برنامه‌های رادیو و تلویزیون عمومی یا دولتی، افزایش ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی تجاری با مالکیت خصوصی و مالکیت چندرسانه‌ای روزنامه‌ها و مجلات گردید.