0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
خیالبافی کردن، کودکان را برای دنیای واقعی آماده می‌کند خلاقیت و نوآوری

خیالبافی کردن، کودکان را برای دنیای واقعی آماده می‌کند

خیال‌بافی به کودکان ما این اجازه را می دهد تا خود را برای برنامه‌های بزرگ‌تر آماده کنند. آنان با این خیال‌بافی ها خود را برای دوران مدرسه و تحصیل آماده‌تر می کنند.
هوش اکتسابی خلاقیت و نوآوری

هوش اکتسابی

برخی از پژوهشگران در رشته جنجال انگیز سنجش هوش، ادعا می‌کنند ضریب هوشی (IQ) معیاری ثابت و عمومی برای سنجش هوش افراد به حساب می‌آید، و اینکه این رقم زیربنای موفقیت تحصیلی و شغلی آنان است.
الگوی رشد خلاّقیت خلاقیت و نوآوری

الگوی رشد خلاّقیت

خلاّقیت یک توانایی است که تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، اجتماعی است. عوامل فردی مانند ویژگیهای فردی نیز تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی مانند خانواده و جو حاکم بر آن است. پس می‌توان گفت عوامل اجتماعی در خلاّقیت...
الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز خلاقیت و نوآوری

الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز

در این جا الگویی ارائه می‌گردد که علی‌رغم آن که مدت زمان نسبتاً طولانی از طرح آن می‌گذرد هنوز هم از ارزش آن کاسته نشده و محققان و متخصصان خلاّقیت آن را همچنان مورد بحث و مطالعه قرار می‌دهند.
اصول پرورش خلاّقیّت تورنس خلاقیت و نوآوری

اصول پرورش خلاّقیّت تورنس

هر مربی در هر مقطع باید به عقاید جدیدی که توسط کودکان و نوجوانان طرح می‌شود، توجّه نماید و این افراد را تشویق کند تا استعداد خلاقشان را توسعه دهند. هر مربی باید به این مسأله بیش از آموزش اطلاعات اهمیّت...
شیوه‌های پرورش خلاّقیت در مدرسه خلاقیت و نوآوری

شیوه‌های پرورش خلاّقیت در مدرسه

محققان معتقدند همه انسانها در کودکی از استعداد خلاّق برخوردارند، لکن عدم وجود محیطی مناسب و بی‌توجهی و عدم تقویت این توانایی مانع ظهور آن می‌گردد. برای هر جامعه‌ای وجود افراد خلاّق اهمیّت زیادی دارد. زیرا...
شیوه‌های آموزش خلاّقیت خلاقیت و نوآوری

شیوه‌های آموزش خلاّقیت

یکی از شیوه‌های مهم و بحث انگیز در آموزش تفکّر خلاّق که به وسیله‌ی الکس اف اسبورن طراحی شده روش «تحریک مغزی» یا به عبارتی «یورش فکری» است. در لغت نامه و بستر واژه تحریک مغزی چنین تعریف شده است:
موانع خلاّقیّت خلاقیت و نوآوری

موانع خلاّقیّت

شیوه‌ی معمول این است که موفقیتها پاداش داده می‌ شود و شکستها مورد توبیخ و سرزنش قرار بگیرد، این امر موجب شده است، انسانها از شکست در امور بهراسند و تنها به دنبال کارهایی بروند که احتمال موفقیت در آن زیاد...
اجزاء و عوامل خلاّقیت خلاقیت و نوآوری

اجزاء و عوامل خلاّقیت

قبل از بحث درباره‌ی اجزای خلاّقیت لازم است به فرضیاتی اشاره کنیم که براساس مشاهدات رسمی و غیررسمی از محصول خلاّق به وجود آمده و مورد توافق اغلب محققان واقع گشته است.
مراحل خلاّقیت خلاقیت و نوآوری

مراحل خلاّقیت

فرایند خلاّق چیست؟ طی چند فرایندی راه حلهای خلاّق برای مسائل شکل می‌گیرد؟ آیا فرایند خلاّقیت مراحل مختلفی را در بر دارد؟ در خلال فرایند خلاّق چه گامهایی برداشته می‌شود؟