0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
چگونه با آقای آذرنژاد آشنا شدیم داستان

چگونه با آقای آذرنژاد آشنا شدیم

علی مهر داستان جذاب زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خوانیم.
یک لیوان سفالی چطور آتشفشان خوش حالی شما را روشن می‌کند؟ داستان

یک لیوان سفالی چطور آتشفشان خوش حالی شما را روشن می‌کند؟

برای خوش حال شدن و خوش حال کردن آدم‌ها لازم نیست به اتفاق‌های بزرگ چنگ بزنیم. گاه می‌توانیم با یاد کردنشان و دادن هدیه‌های کوچک، مهر محبّت و دوستی را به آن ها تقدیم کنیم.
هیچ جای دنیا اتاق خودم نمی‌شه داستان

هیچ جای دنیا اتاق خودم نمی‌شه

فهیمه احمدی داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
درست مثل وقتی که نیوتون ضربه مغزی شد داستان

درست مثل وقتی که نیوتون ضربه مغزی شد

جهان از آن کسانی ا‌ست که می‌خوانند. وقتی کتاب می‌خوانیم آن‌قدر حالم خوب می‌شود که بدی‌ها کنار می‌روند و جای شان پر می‌شود از حس‌ها و فکرهای خوب. داستان زیبای زیر را که درباره لذت کتاب خواندن است، فریبا...
مامان سوری داستان

مامان سوری

داستان جذاب زیر را فهیمه احمدی برای شما نوجوانان مهربان نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
خوش به حال پنجره‌ها داستان

خوش به حال پنجره‌ها

سیده‌افروز ارزه‌گر داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
تعطیلات تخم‌مرغی داستان

تعطیلات تخم‌مرغی

در این بخش داستان زیبای زیر را که مرضیه پژوهان‌فر برای شما نوجوان عزیز نوشته است را با هم می خوانیم.
در دل ذره‌های کوچک داستان

در دل ذره‌های کوچک

جزئی‌بینی، نوعی زیبابینی است. کمک می‌کند تا زیبایی‌های بیش‌تری را ببینیم، دل خوشی‌های متنوّعی پیدا کنیم و حواسمان به تغییرها و تحوّل‌ها باشد. داستان زیبای زیر بیانگر این مطلب است. آن را با هم می خوانیم.
فرنی مخصوص داستان

فرنی مخصوص

مهرداد صدقی داستان جذاب زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خوانیم.
دور دنیا در 365 روز داستان

دور دنیا در 365 روز

سیده افروز ارزه‌گر داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خونیم.