0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام جواد(علیه السلام) و مبارزه  دانش بنیان امام جواد علیه السلام

امام جواد(علیه السلام) و مبارزه دانش بنیان

عصر امام جواد از جهات مختلف در حوزه اندیشه و فکر دچار تنش بود و تشتط آراء و نظریه های مختلف باعث شده بود تا حتی اندیشه ورزان نیز دچار شک و تردید و انحراف شوند.
پیوند روشنگری با علم اجتماعی روش‌شناسی علوم اجتماعی

پیوند روشنگری با علم اجتماعی

فعالان روشنگری از کاربرد اصطلاح «جامعه» اکراه نداشتند، ولی کمتر به تعریف آنچه از این کلمه در نظر داشتند می‌پرداختند.
زنان و روشنگری روش‌شناسی علوم اجتماعی

زنان و روشنگری

محافل یا سالن‌ها به مثابه یک نهاد در پاریس سده‌ی هفدهم پا گرفتند که در آن زنان با استعداد و تحصیل کرده می توانستند در مقام روشنفکرانی هم رتبه با مردان، و نه چونان نوابغی استثنایی، با آنان دیدار کنند .
زبان فرانسوی در مقام زبان فرهنگ و اندیشه روش‌شناسی علوم اجتماعی

زبان فرانسوی در مقام زبان فرهنگ و اندیشه

مردان و اندک زنانی که تحصیلاتی هم پایه ی آنها داشتند انتظارشان این بود که معرفت جدید را، چه در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و چه در قلمرو علوم طبیعی، درک کنند و در گسترش آن مشارکت داشته باشند.
روشنگری، علم و پیشرفت روش‌شناسی علوم اجتماعی

روشنگری، علم و پیشرفت

از نظر متفکران روشنگری، علم چکیده‌ی عقل روشنی یافته بود. هر دو اینها، یعنی علم و خرد، محملی بودند که با هم جامعه‌ی انسانی را به پیش، و به سوی وضعیتی روشنی یافته‌تر یا پیشرفته‌تر می‌راندند.
روشنگری و علم اجتماعی (قسمت اول) روش‌شناسی علوم اجتماعی

روشنگری و علم اجتماعی (قسمت اول)

دستاوردهای علم واجد اهمیت بسیار بود، زیرا از امکان وجود یک روش عقلی و تجربه بنیاد برای آفرینش شکلی از دانش حکایت داشت، دانشی که خرافات و جزمیات مذهبی آن را تعیین نمی کردند.
روشنگری و علم اجتماعی (قسمت دوم) روش‌شناسی علوم اجتماعی

روشنگری و علم اجتماعی (قسمت دوم)

باید بگوییم که تناقض‌ها و عدم انسجام روشنگری، در برخورد آن با سایر فرهنگ‌ها آشکار است.
روشنگری چه بود؟ روش‌شناسی علوم اجتماعی

روشنگری چه بود؟

روشنگری سویه‌های گوناگون و فیلوزوف‌های متعددی دارد؛ در نتیجه آنچه در اینجا مشاهده می کنید کوششی است برای ترسیم خطوط کلی و اندیشه‌های محوری روشنگری در بافت خاص شان، و بیان برخی از مهم ترین پیامدهای آن.
آیا روشنگری در همه جا معنای یکسانی دارد؟ روش‌شناسی علوم اجتماعی

آیا روشنگری در همه جا معنای یکسانی دارد؟

در ربع آخر سده‌ی هجدهم، چیزی نمانده بود که اندیشه‌ی روشنگری به نوع جدیدی از درست آیینی فکری در میان نخبگان و فرهیختگان اروپایی بدل شود.
ارتباطات در عصر روشنگری روش‌شناسی علوم اجتماعی

ارتباطات در عصر روشنگری

روشنگری به پیدایش روشنفکران جدید سکولار یاری رساند، و کمک کرد تا نقش روشنفکر شالوده ی اجتماعی و فرهنگی ای مستقل از نهادهای سنتی نظیر کلیسا پیدا کند.