0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نماز در سایر ادیان نماز و عبادت

نماز در سایر ادیان

در ادامه با موضوع نماز خواندن در ادیان مختلف آشنا می شوید.
تاثیر آیین مهر در ادیان دیگر ایران باستان

تاثیر آیین مهر در ادیان دیگر

آیین مهر یکی از قوی‌ترین ادیان بشری بوده که تاکنون شناخته شده است. قدرت نفوذ دین مهری به قدری زیاد بوده که پس از ظهور هر دین جدید، با وجود مبارزه و مقاومتی که دین از خود نشان می‌داد، آیین مهر بر آن تأثیر...
معرفی «اصول عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی» از کتاب دیانت زرتشت زرتشتی

معرفی «اصول عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی» از کتاب دیانت زرتشت

زرتشت، یکی از ادیان قدیم در جهان و ایران است که از آن به‌عنوان یکی از ادیان الهی نام‌برده می‌شود. مستشرقین بسیاری بر روی این دین، پژوهش‌هایی را انجام داده‌اند که بهترین این پژوهش‌ها، فعالیت علمی است که...
معرفی کتاب «دیانت زرتشت» زرتشتی

معرفی کتاب «دیانت زرتشت»

زرتشت، یکی از ادیان قدیم در جهان و ایران است که از آن به‌عنوان یکی از ادیان الهی نام‌برده می‌شود. مستشرقین بسیاری بر روی این دین، پژوهش‌هایی را انجام داده‌اند که بهترین این پژوهش‌ها، فعالیت علمی است که...
جایگاه آتش و نقش وجودی و پدیداری آن در دین زرتشتی زرتشتی

جایگاه آتش و نقش وجودی و پدیداری آن در دین زرتشتی

آتش به سبب گرما و حرارتش و برآوردن نیازهای ضروری انسان، نقش مهمی در زندگانی انسان داشته؛ از سوی دیگر همین عنصر، گاه به صورت عاملی مخرّب نیز ظاهر شده است. این دو نقش متضاد، یعنی نقش مثبت
مروری بر تاریخ و اندیشه‌های دین زرتشتی زرتشتی

مروری بر تاریخ و اندیشه‌های دین زرتشتی

هنگامی که آریاییان یا اقوام هند و اروپایی مهاجرت بزرگ خود را آغاز کردند، دسته‌ای از آنان، که اقوام هند و ایرانی خوانده می‌شوند، به سوی جنوب و شرق حرکت کردند؛ اما، در زمانی که تاریخ دقیق آن معلوم نیست،...
آیین زرتشت زرتشتی

آیین زرتشت

از تاریخ برآمدن زردشت آگاهی دقیقی در دست نیست. فقط می‌دانیم که او پس از آن که دو قوم خویشاوند هند و ایرانی از یکدیگر جدا و هر یک صاحب زبان و فرهنگی گوناگون شدند، خود را پیامبر خوانده است.
زمان زرتشت زرتشتی

زمان زرتشت

چون از زردشت پیامبر ایرانی كه وجود او به وسیله‌ی وجود امت او یعنی زردشتیان معلوم است در حد مأخذ قدیمی تاریخی یونانی و رومی و بابلی به وضوح ذكر نشده و خبری از او نه در آن مآخذ و نه در كتیبه‌های ایرانی پیدا...
تاریخ زرتشت زرتشتی

تاریخ زرتشت

این عنوان دفعات بیشمار در مجلات علمی و كتب مستشرقین ثبت شده و بحث‌های بی‌پایان در این موضوع به عمل آمده است. مقصود از «تاریخ» در اینجا زمان زندگی آن شخص است كه مؤسس دین زردشتی شناخته می‌شود. چون كلمه‌ی...
پاسخ به مسئله شر در الهیات زرتشتی زرتشتی

پاسخ به مسئله شر در الهیات زرتشتی

مساله شر امروزه در فلسفه دین به عنوان اشکالی بر وجود خدا مطرح شده است و پاسخ های مختلفی در مورد آن ارائه شده است. این مقاله نشان می دهد که دقیقا همین اشکال قرن ها پیش توسط متکلمان زرتشتی مطرح شده است و...