0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مفاهیم زیباشناختی فلسفه هنر

مفاهیم زیباشناختی

از این فرض که مهم ترین عنصر هنر حقیقت است به این اندیشه رسیدند که در هنر «زیبایی بسیار مهم است».
اصول زیباشناختی ویتروویوس فلسفه هنر

اصول زیباشناختی ویتروویوس

از ادبیات دوران باستان، هیچ کتابی درباره نقاشی و مجسمه سازی باقی نمانده است که بتوان آن را با فن شعر ارسطو یا هوراس، فن خطاب کوئینتیلیان، رساله درباره هارمونی نوشته آریستوکسنوس و اثر ویتروویوس درباره معماری...
شعر و نقاشی در یونان باستان فلسفه هنر

شعر و نقاشی در یونان باستان

نویسندگان دوران یونانی‌گرایی در باره این پرسش که آیا داوری‌های شعر موضوعی هستند یا کلی، دیدگاه‌های مختلفی داشتند.
نظریه فیلودموس درمورد موسیقی یونانی فلسفه هنر

نظریه فیلودموس درمورد موسیقی یونانی

واکنش‌ها در برابر موسیقی نه تنها به حس شنوایی بلکه بر ایده‌هایی که با آن‌ها ارتباط دارند، وابسته است.
ایده‌های موروثی و ایده‌های جدید یونان فلسفه هنر

ایده‌های موروثی و ایده‌های جدید یونان

به نظر سیسرو تقلید نه تنها چیزی غیر از حقیقت است، بلکه از برخی جهات با آن متضاد نیز می باشد.
نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر فلسفه هنر

نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر

مانند افلاطون و ارسطو، رواقیون معتقد بودند که زیبایی فی نفسه ارزشمند است.
نوشته‌های زیباشناختی دموکریتوس فلسفه هنر

نوشته‌های زیباشناختی دموکریتوس

به عقیده دموکریتوس، آفرینش اثر هنری مثل خیلی از رویدادهای دیگر در جهان، یک فرآیند مکانیکی بود که با این حال تنها در موقعیت‌های منحصر به فرد و نادر به وقوع می‌پیوندد.
نظریه نسبی‌گرایانه زیبایی در تاریخ یونان فلسفه هنر

نظریه نسبی‌گرایانه زیبایی در تاریخ یونان

نظریه نسبیت هنر و زیبایی در ارتباط تنگاتنگ با فلسفه کلی سوفسطائیان بود؛ اما ملک طلق آن‌ها نبود، بلکه در آراء کستوفانس، یکی از اولین فیلسوفان، نیز ظاهر شده است.
زیبایی و سازگاری با غایت‌های زیباشناختی فلسفه هنر

زیبایی و سازگاری با غایت‌های زیباشناختی

کسنوفون در تائید گفته استادش (سقراط) مدعی شد که زیبایی اشیاء به هدفی که دارند مربوط است و بدن انسان و حیوان در صورتی زیباست که طبیعت آن‌ها را به صورت مناسبی خلق کرده باشد.