0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین فلسفه هنر

مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین

نظریه هنر فلوطین، به ویژه در مورد نقاشی، قرن ها باقی ماند و به عنصر اساسی زیباشناسی قرون میانه تبدیل شد.
دوگانگی زیباشناسی یونانی گرا فلسفه هنر

دوگانگی زیباشناسی یونانی گرا

دگرگونی هایی که هنرهای تجسمی در دوره یونانی گرایی به خود دید، خاستگاه های متعدد و ویژگی ‌های گوناگونی داشت.
نظریه معماری در تاریخ زیباشناسی فلسفه هنر

نظریه معماری در تاریخ زیباشناسی

چیزی را که قدما «معماری» می نامیدند در واقع مجموعه ای از دانش فنی بود که ساختمان سازی، ساعت سازی، ماشین سازی و کشتی سازی را در برمی گرفت.
زیباشناسی خطابه (Rhetoric) در تاریخ یونان باستان فلسفه هنر

زیباشناسی خطابه (Rhetoric) در تاریخ یونان باستان

در یونان دموکراتیک، جایی که هر شهروندی در امور همگانی دارای حق تصمیم‌گیری بود، همه می‌خواستند مخاطبانشان را اقناع کرده و اندیشه و فکر خود را به کرسی بنشانند.
نوشته‌هایی درباره زیباشناسی فلسفه هنر

نوشته‌هایی درباره زیباشناسی

زیباشناسی دوره یونانی‌گرای رومی منحصرا دستاورد فیلسوفان نبود، بلکه محققین و هنرمندان نیز در آن نقش داشتند.
عدم استقلال در هنر فلسفه هنر

عدم استقلال در هنر

از همان آغاز فلسفه اپیکوری بر دو نظریه صحه گذاشته بود، نظریه‌ای که هر چیزی را صرفا از نقطه نظر تمایلات فایده باور می‌نگریست و برای زیباشناسی مضر بود.
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول) فلسفه هنر

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول)

شکاکان معتقد بودند که شعر نفع اندکی دارد و حتی زیان‌بار است، زیرا داستان‌هایش ذهن را آشفته می‌سازد.
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت دوم) فلسفه هنر

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت دوم)

سکستوس می‌گفت اگر اصوات موجود نباشند، موسیقی نیز وجود نخواهد داشت و در واقع، هیچ صوتی وجود ندارد.
آثار رواقیون درباره زیباشناسی فلسفه هنر

آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آگاهی و دانش ما از مطالب زیباشناختی پانایتیوس و پوسیدونیوس رهبران مکتب رواقی میانه، جسته و گریخته است، اما این مسئله نشان می‌دهد که علاقه آن‌ها به زیباشناسی گسترده‌تر از علاقه فلاسفه رواقی بوده است.
زیبایی و قابلیت ادراک آن فلسفه هنر

زیبایی و قابلیت ادراک آن

قابلیت ادراک، شرط یکپارچگی و وحدت اثر هنری است. ارسطو مثل اکثر یونانی‌ها معتقد بود که وحدت، علت بیشترین خوشنودی در هنر است.