0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
همه آنچه باید در مورد حفظ سلامت موها بدانیم بهداشت جسم

همه آنچه باید در مورد حفظ سلامت موها بدانیم

حفظ سلامت مو، از جمله کارهایی است که نیازمند صرف وقت و هزینه بوده و می تواند تاثیر بسیار شگرفی در زیبایی نهایی فرد بگذارد. در مطلب زیر سعی داریم تا همه چیز را در زمینه حفظ سلامت موها بازگو کنیم. با ما...
مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان فلسفه هنر

مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان

موضع کلی فلوطین درباره هنر، نتایج گسترده و مهمی برای نظریه هنر او به بار آورد.
نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر فلسفه هنر

نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر

مانند افلاطون و ارسطو، رواقیون معتقد بودند که زیبایی فی نفسه ارزشمند است.
دیدگاه رواقیون درباره شعر فلسفه هنر

دیدگاه رواقیون درباره شعر

در تفسیر رواقیون، وظیفه شعر از وظیفه دانش اصلا متفاوت نیست، چنین نگرشی را یونانیان باستان نیز اتخاذ کرده بودند.
معیارهای هنر خوب چیست؟ فلسفه هنر

معیارهای هنر خوب چیست؟

خود افلاطون یک هنرمند بود و به زیبایی در هنر توجه می‌کرد، اما فلسفه او اقتضائات متعددی داشت.
تفاوت زیبایی نسبی و زیبایی مطلق فلسفه هنر

تفاوت زیبایی نسبی و زیبایی مطلق

دیدگاه‌های فلسفی افلاطون رنگی ایدئالیستی به زیباشناسی او داد، اما ویژگی اخلاقی نیز بدان بخشید.
زیبایی به عنوان نظم و اندازه فلسفه هنر

زیبایی به عنوان نظم و اندازه

افلاطون وجود بدن، ارواح، پدیده‌های محسوس و مثل را تصدیق می‌کرد، در نظر او روح از بدن کامل‌تر بود.
دختری که زیبا نبود داستان

دختری که زیبا نبود

همیشه و در همه حال باید قدردان نعمت هایی باشیم که خداوند به ما عطا فرموده است، حتی اگر در نظرمان این نعمت ها اندک هستند، اما نباید ناشکر باشیم. داستان زیر را بخوانید تا قدر نعمت هایی که خداوند به شما داده...
روایات نعمت و سعادت از نظر معصومین (علیهم السلام) تفریح و شادی

روایات نعمت و سعادت از نظر معصومین (علیهم السلام)

در روایات، از خانه وسیعی که شرمگاه فرد و بدی وضع زندگی‌اش را از دید مردم بپوشاند، همسر شایسته‌ای که باور امور دنیوی و اخروی او باشد، دختری که او را با ازدواج از خانه بیرون کرده باشد و مرکب راهوار، به عنوان...
اسلام و فهم درست از زندگی انسان شناسی

اسلام و فهم درست از زندگی

زندگی، مقول‌های عینی، جدی، و در عین حال گسترده و دارای ابعاد است که می تواند از زوایای گوناگون مورد بحث، جست وجو و فکر قرار گیرد.