0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
همسایه داری در اسلام اسلام و خانواده

همسایه داری در اسلام

داشتن همسایه خوب، نعمتی ارزشمند است، و همسایهای خوب بودن، محبت اور و رفیق ساز. داشتن بهترین خانه، اما با همسایه‌ای بد و ناهنجار و مردم آزار، مفت هم گران است
زیبایی‌های رفتاری در روابط اجتماعی اسلام و خانواده

زیبایی‌های رفتاری در روابط اجتماعی

ادیان بزرگ جهان، از آن رو که گروهی پرشمار از انسان‌ها را بر اساس اعتقادی واحد گرد هم می آورند، آثار اجتماعی دارند؛ اما بیشک میزان اهمیت دادن به روابط اجتماعی در همگی آنها یکسان نیست.
زیبایی‌های رفتاری در روابط خانوادگی انسان شناسی

زیبایی‌های رفتاری در روابط خانوادگی

رابطه فرزند با پدر و مادر خود را نمی توان بر اساس قاعدة عدل و قسط ارزشیابی کرد؛ زیرا اساس عدل و قسط بر این است که دو نفر یا بیشتر، با هم روابط متقابل، و در نتیجه، حقوق و تکالیف متقابل داشته باشند.
زیبایی‌های رفتاری ارتباط با خود انسان شناسی

زیبایی‌های رفتاری ارتباط با خود

انسان دو بعد روحانی و جسمانی دارد که هریک از این دو بعد، دارای توانایی‌ها و گرایش‌های گوناگونی است.
چیست شناسی در خودشناسی و خداشناسی انسان شناسی

چیست شناسی در خودشناسی و خداشناسی

گوهر وجود انسان، روح مجرد و غیرمادی اوست که فناناپذیر و جاودان است. این روح از سوی خداوند و به امر او آفریده شده، و انسان توان کسب آگاهی از ماهیت آن را ندارد.
نقش الهام و اشراق در جهت دهی رفتار انسان شناسی

نقش الهام و اشراق در جهت دهی رفتار

غزالی در کتاب المنقذ من الضلال مدعی می شود که بسیاری از معلومات بشر که مربوط به نیازهای زندگی است، ابتدا به شکل الهام صورت گرفته است. وی در بحث نبوت و وحی نیز تأکید می کند که فقط لطف الهی از راه الهام،...
عبادت و عبودیت خدا دعا و نیایش

عبادت و عبودیت خدا

یادآوری نعمت‌های خدادادی، توجه به زوایای پیدا و پنهان آن در زندگی، و سپس شکرگزاری، در طراوت بخشی زندگی فردی و اجتماعی مهم است.
زیبایی عبادت و عبودیت دعا و نیایش

زیبایی عبادت و عبودیت

عبادت که اجرای دستورهای الهی است، باید به قصد تقرب به خداوند صورت گیرد، و بالاترین راز عبادت، همین تعبد است.
دعا و نیایش دعا و نیایش

دعا و نیایش

انسان هرگاه به گرفتاری دچار می شود، احساس اتکا به قدرت بی پایان خداوند در او به شدت افزایش می یابد. پس ناآگاهانه به نیرویی توانا متوسل میشود و از او یاری میخواهد.
اسلام و زیبایی‌های رفتاری انسان شناسی

اسلام و زیبایی‌های رفتاری

آموزه‌های دینی، با جهت دهی رفتار دینداران، نقشی اساسی در زیباسازی اعمال آنها ایفا می کند؛ زیرا انسان دین دار در پی رضایت حضرت حق و هماهنگ سازی رفتار خود با دستورات اوست.