0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ساختار اتم
مدل اتمی کیک کشمشی و تاریخ کشف ساختار اتمی شیمی

مدل اتمی کیک کشمشی و تاریخ کشف ساختار اتمی

بسیاری از دانشمندان به توسعه ساختار اتمی کمک کرده‌اند. خط زمانی این ساختار نشان دهنده‌ی کشف ذرات اتمی و آرایش خاص آن‌ها می‌باشد.
ساختار و بار مؤثر هسته اتم فیزیک

ساختار و بار مؤثر هسته اتم

اتم کوچک‌ترین ذره یا بخش از ماده است که می‌تواند در یک حالت مستقل وجود داشته باشد. در مرکز اتم، یک منطقه بسیار متراکم متشکل از پروتون‌ها و نوترون‌هاست که به عنوان هسته شناخته می‌شود. این مقاله ساختار هسته...
تاریخ جدول تناوبی شیمی

تاریخ جدول تناوبی

جدول تناوبی به ما در طبقه بندی و مقایسه‌ی عناصر مختلف بر اساس رفتار شیمیایی آن‌ها کمک می‌کند. جدول تناوبی، ترتیب عناصر شیمیایی در قالب یک جدول است، و از تاریخ باستان، دانشمندان اشکال مختلفی از جدول تناوبی...
اتم از چه چیزهایی شکل گرفته است؟ فیزیک

اتم از چه چیزهایی شکل گرفته است؟

اتم واحد ساختاری و بلوک ساختمانی یک عنصر می‌باشد. اتم‌ها واکنش‌ها و فرایندهای مهم زندگی که در اطراف ما رخ می‌دهند را آغاز می‌کنند.
نمودار ساختار الکترونی برای همه‌ی عناصر جدول تناوبی شیمی

نمودار ساختار الکترونی برای همه‌ی عناصر جدول تناوبی

118 عنصر در جدول تناوبی وجود دارد. هر عنصر دارای ساختار اتمی منحصر به فردی است که توسط پیکربندی الکترونی آن که شامل توزیع الکترون‌ها در میان اوربیتال‌های مختلف یک اتم می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این...
ساخت یک مدل اتمی فیزیک

ساخت یک مدل اتمی

امکان ایجاد یک مدل مقیاس بندی شده از یک اتم وجود ندارد. نسبت فاصله بین هسته و الکترون‌ها نمی‌تواند در مدل‌ها دقیقا حفظ گردد. این مقاله تلاش‌هایی در جهت کمک به ساخت یک مدل اتمی انجام می‌دهد.