0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
جهان در سده‌های میانه سده‌های میانه

جهان در سده‌های میانه

این مقاله، با زبانی ساده به ارائه‌ی تصویری از سده‌های میانه می‌پردازد که بتواند جلوه‌های گوناگون جهان آن عصر را بازگو کند.
مسیحیت در دنیای معاصر سده‌های میانه

مسیحیت در دنیای معاصر

در قرون هفدهم تا نوزدهم جنبش‌های تبلیغی و میسیونری مسیحیت به فعالیت خویش ادامه دادند و موفقیت‌هایی نیز در گسترش مسیحیت به دست آوردند، اما تا ابتدای قرن بیستم رشد آماری مسیحیت چندان قابل
الهیات رهایی بخش سده‌های میانه

الهیات رهایی بخش

یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین جهان‌بینی‌هایی که در دوره مدرن پدید آمد، مارکسیسم بود. مارکسیسم افزون بر تأثیر عظیمش بر سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی، مسیحیت را نیز متأثر ساخت. موضع
الهیات فمینیستی سده‌های میانه

الهیات فمینیستی

فمینیسم یکی از عناصر اصلی فرهنگ مدرن غرب است. نام قدیمی‌تر این جنبش «آزادی زنان» بود که نشان دهنده رویکرد و اهداف فمینیسم نیز است. این جنبش امروزه به جنبشی جهانی تبدیل شده است و
راست دینی جدید سده‌های میانه

راست دینی جدید

جنگ جهانی اول باعث به وجود آمدن نوعی سرخوردگی روزافزون از الهیات لیبرال بود. بعضی از نویسندگان بر این باور بودند که شلایرماخر در حقیقت مسیحیت را تا حد تجربه‌ای دینی تنزل داد و از این رو،
فیدئیسم مسیحی سده‌های میانه

فیدئیسم مسیحی

ایمان‌گرایی گرایش به این نظر است که از طریق عقل و استدلال نمی‌توان به حقایق دینی دست یافت. ایمان گرایی در مسیحیت سابقه‌ای طولانی دارد. ترتولیان می‌گفت «پسر خدا به صلیب کشیده شد... پسر خدا
الهیات لیبرال سده‌های میانه

الهیات لیبرال

از اواخر قرن هجدهم، واکنش‌ها به نگرش حداکثری به عقل و عقل‌گرایی افراطی فزونی گرفت. یکی از این واکنش‌ها جریانی بود که به رمانتیسم مشهور شد. رمانتیسم از محافل ادبی و هنری آغاز شد و به سایر
خطا در کتاب مقدس سده‌های میانه

خطا در کتاب مقدس

انتساب خطا به کتاب مقدس سابقه‌ای طولانی دارد و محصول دوره مدرن نیست. برای نمونه، در تقابلات میان مسیحیت و دیگر ادیان، همواره بحث از خطاهای کتاب مقدس مطرح بوده است و عالمان مسلمان و
نقد کتاب مقدس سده‌های میانه

نقد کتاب مقدس

عصر روشنگری سرآغاز حاکمیت عقل انسانی بود؛ عصری که در آن خرد جایگاه ویژه و منحصر به فردی داشت و عقل‌گرایی و اصالت عقل حرف آخر را می‌زد. متفکران این دوره چنان به خرد انسانی ایمان
یوشع به خورشید فرمان داد تا بایستد! سده‌های میانه

یوشع به خورشید فرمان داد تا بایستد!

اصطلاح انگلیسی Enlightenment (روشنگری) در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم رواج یافت. «جنبش روشنگری» به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و نگرش‌ها اشاره دارد که در قرن هجدهم رواج بسیاری داشت.