0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نگریستن به تاریخ از منظر دیگران تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگریستن به تاریخ از منظر دیگران

با نظر به مبنای معرفت شناختی پویایی علم، دانش تاریخی نیز همچون دیگر دانش ها همواره در حال پویایی و حرکت است.
اصول یادگیری درس تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

اصول یادگیری درس تاریخ

احساس نیاز و گرایش به روایت و داستان در درون همه دانش آموزان وجود دارد و باید با جذاب بودن مطالب تاریخی و نیز ترسیم فضای داستانی آن تحریک شود.
اصول معرفت شناختی تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

اصول معرفت شناختی تاریخ

اصول مطرح شده در این مقاله، بیشتر بر بعد معرفت شناختی یادگیری - که متضمن بعد انسان شناختی است - تأکید دارند و متناسب با آن.
اصول اخلاقی یادگیری تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

اصول اخلاقی یادگیری تاریخ

در این مقاله، بعد اخلاقی و ارزشی یادگیری دانش آموز و راه یافتن وی به دانش تاریخی مورد نظر است.
اختصاص ندادن تاریخ به سیاست و حکومت تاریخ و تاریخ‌نگاری

اختصاص ندادن تاریخ به سیاست و حکومت

محدود ساختن تاریخ به تاریخ سیاسی و حکومتی نه تنها باعث نادیده انگاشتن بخش عظیمی از سرمایه‌های بشری می گردد بلکه منجر به شکل گیری نوعی نگاه تک بعدی و تک قطبی به مسائل تاریخی می شود.
مفهوم حاکمیت در دولت مدرن اقتصاد سیاسی

مفهوم حاکمیت در دولت مدرن

در این مقاله تأکید بر گزارش‌هایی از دولت مدرن و مفهوم حاکمیت است که در ارتباط متقابل قرار دارد.
دوران شکل گیری دولت مدرن اقتصاد سیاسی

دوران شکل گیری دولت مدرن

دولت مدرن دارای لنگری دوگانه است که در ساختارهای اجتماعی - اقتصادی تقسیم شده به طبقات و نظام بین المللی دولت‌ها تجلی می‌یابد.
نظارت و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن (قسمت اول) دولت اسلامی

نظارت و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن (قسمت اول)

با توجه به استقلال قوه قضاییه و نفوذناپذیری نهادهای قضایی در برابر انواع فشارهای دولتی و غیردولتی، مسئله نظارت بر قوه قضاییه از مهمترین و دشوارترین راهکارهای تنظیم و تعادل قوا است
نظارت و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن (قسمت دوم) دولت اسلامی

نظارت و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن (قسمت دوم)

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران که به موجب اصل 143 قانون اساسی پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد
اصول و فاکتورهای سیاسی فرهنگ و تمدن نبوی سیره سیاسی

اصول و فاکتورهای سیاسی فرهنگ و تمدن نبوی

بر خلاف تصور و پندار برخی افراد که آیین مقدس اسلام را جدای از مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی قلمداد می‌کنند، با اندکی تحقیق و پژوهش در منابع غنی فرهنگ و تمدن نبوی به اصول و وفاکتورهایی دست پیدا می‌کنیم...