0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نحوه‌‌ی عملکرد بسته‌ی آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا (قسمت دوم) روان‌شناسی اسلامی

نحوه‌‌ی عملکرد بسته‌ی آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا (قسمت دوم)

دیگران (مانند: دوست، همسر، فرزند و مانند آن)، از امکانات زندگی به شمار می‌روند. این امکان، وقتی ثمربخش خواهد بود که به درستی از آن استفاده شود.
تصور کردن خود در بهترین شکل ممکن (قسمت دوم) اخلاق

تصور کردن خود در بهترین شکل ممکن (قسمت دوم)

فعالیت‌های ارادی، اعمال اختیاری درباره اموری است که مستلزم تلاش و فعالیت‌اند و فرد درگیر آن‌ها می‌شود.
نظریه زندگی کامل روان‌شناسی اسلامی

نظریه زندگی کامل

روان‌شناسان تحقیقات پردامنه‌ای در باره مذهب صورت داده‌اند. این تحقیقات، گاه آن را عامل هیجان و سرور می‌دانند و گاه عامل خشنودی و رضامندی.
تفاوت نشاط با لذت تفریح و شادی

تفاوت نشاط با لذت

اسلام با لذت و شادی موافق بوده و بر آن تأکید دارد، اما در عین حال با آن دسته از لذت‌های آینده سوز که شادکامی پایدار را تهدید می‌کند مخالف است.
بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی اخلاق

بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی

بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی، از جمله مداخله‌های مرتبط با افزایش خشنودی از زندگی و از راه کارهای افزایش شادکامی و ارزشمندی زندگی به شمار می‌رود.
نقش مذهب در ایجاد شادی تفریح و شادی

نقش مذهب در ایجاد شادی

دین یک سامانه باور منسجم ایجاد می‌کند که باعث می‌شود افراد برای زندگی معنا پیدا کنند و به آینده امیدوار باشند.
نظریه‌ی لذت‌گرایی تفریح و شادی

نظریه‌ی لذت‌گرایی

انسان به لحاظ روان‌شناختی، وقتی خواسته‌های خود را تحقق یافته ببیند، احساس رضامندی و شادکامی‌ خواهد نمود.
نظریه‌ی بهزیستی روانی چیست؟ تفریح و شادی

نظریه‌ی بهزیستی روانی چیست؟

لذت، بعد هیجانی شادکامی و رضامندی، بعد شناختی آن است. بعد شناختی در حقیقت، به جنبه‌های روانی و درونی اشاره دارد.
عوامل رضامندی در زندگی (قسمت اول) تفریح و شادی

عوامل رضامندی در زندگی (قسمت اول)

شوخی، حالت مثبت در ذهن و بیان عاطفه مثبت است که هم خلق مردم را بهبود می‌بخشد و هم خودش ناشی از خلق مثبت است و می‌تواند تأثیر عمیقی بر شادی داشته باشد.
لذت معنوی نماز خواندن تفریح و شادی

لذت معنوی نماز خواندن

ایمان و باور به خداوند متعال، هم موجب رضامندی می‌گردد و هم نشاط را به وجود می‌آورد و بدین سان، شادکامی تحقق می‌یابد.